ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 138071
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Begonia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

BEGONIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2965
Collected date

วันที่เก็บ

31 Aug 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb ca. 20 cm high. Flower whitish-pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

904
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4194 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4194
2. 12645 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 12645
3. 12646 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 12646
4. 15137 Begonia sp. S. Watthana 537
5. 15147 Begonia sp. S. Watthana 547
6. 15148 Begonia sp. S. Watthana 548
7. 15150 Begonia sp. S. Watthana 550
8. 15151 Begonia sp. S. Watthana 551
9. 19418 Begonia sp. P. Suksathan 2666
10. 21417 Begonia sp. S. Watthana 1424
11. 23695 Begonia sp. C. Glamwaewwong 151
12. 28027 Begonia sp. S. Watthana 1980
13. 28339 Begonia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-25
14. 28735 Begonia sp. S. Pumicong 303
15. 29375 Begonia sp. P. Suksathan 2364
16. 29423 Begonia sp. P. Suksathan 2366
17. 29546 Begonia sp. P. Suksathan 3252
18. 30330 Begonia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1285
19. 30454 Begonia sp. P. Suksathan 4174
20. 30455 Begonia sp. P. Suksathan 4175
21. 31352 Begonia sp. K. Kertsawang 816
22. 31418 Begonia sp. K. Kertsawang 882
23. 31648 Begonia sp. C. Maknoi 1023
24. 36104 Begonia sp. S. Watthana 2524
25. 36827 Begonia sp. P. Suksathan 4570
26. 40263 Begonia sp. C. Maknoi 2625
27. 40385 Begonia sp. C. Maknoi 2756
28. 40854 Begonia sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6074
29. 50547 Begonia sp. Li-Jianwu Cx00158
30. 52107 Begonia sp. D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4955
31. 52983 Begonia sp. C. Maknoi 3982
32. 54226 Begonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8246
33. 56780 Begonia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1970
34. 58914 Begonia sp. Wang Hong 7956
35. 60369 Begonia sp. Zhou-Shishun 3479
36. 64535 Begonia sp. W. Pongamornkul 3084
37. 64981 Begonia sp. Jana Leong-Skornickova, Nguyen Quoc Binh; Tran Huu Dang; Eliska Zaveska JLS 1634
38. 68235 Begonia sp. C. Maknoi 4340
39. 75417 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095534
40. 75559 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094479
41. 75746 Begonia sp. W. Pongamornkul 4331
42. 75747 Begonia sp. W. Pongamornkul 4332
43. 76039 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094772
44. 85761 Begonia sp. W. Pongamornkul et al. 5100
45. 86792 Begonia sp. C. Glamwaewwong 086/58
46. 92745 Begonia sp. N. Muangyen 1315
47. 95218 Begonia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-257
48. 112827 Begonia sp. N. Muangyen 2314
49. 116036 Begonia sp. K. Wangwasit 180912-25
50. 116817 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-009
51. 116832 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-024
52. 116929 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-121
53. 116933 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-125
54. 117020 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-213
55. 117221 Begonia sp. N. Muangyen 2488
56. 119076 Begonia sp. N. Boonruang 0184
57. 119091 Begonia sp. N. Boonruang 0199
58. 121224 Begonia sp. N. Boonruang 0285
59. 121330 Begonia sp. N. Boonruang 0391
60. 121552 Begonia sp. N. Boonruang 0456
61. 122717 Begonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-187
62. 122807 Begonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-277
63. 123392 Begonia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-386
64. 123397 Begonia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-391
65. 123410 Begonia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-404
66. 123690 Begonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-227
67. 123764 Begonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-301
68. 127026 Begonia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1757
69. 127605 Begonia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2572
70. 127635 Begonia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2602
71. 128222 Begonia sp. K. Inthamma 1092
72. 128324 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2125
73. 128354 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2155
74. 129083 Begonia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2522
75. 132466 Begonia sp. W. Pongamornkul 7308
76. 132781 Begonia sp. A. Nuammee 659
77. 134343 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2693
78. 135805 Begonia sp. W. Pongamornkul 7773
79. 135405 Begonia sp. Fumihiro Konta CH- 0383
80. 135938 Begonia sp. W. Pongamornkul 7900
81. 136027 Begonia sp. W. Pongamornkul 7989
82. 136754 Begonia sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103584
83. 138048 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2942
84. 138083 Begonia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2977
85. 138175 Begonia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3069
86. 138177 Begonia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3071
87. 138199 Begonia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3093
88. 138905 Begonia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3784
89. 138906 Begonia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3785

ปิด

QR code