ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 14661
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amalocalyx microlobus Pierre
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 873
Collected date

วันที่เก็บ

3 Jul 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Open hill evergreen forest. Climber with white latex on limestone rock. Flower white with pink at throat.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1750
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

84    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 853 Amalocalyx microlobus Pierre W. Nanakorn et al. 853
2. 869 Amalocalyx microlobus Pierre W. Nanakorn et al. 869
3. 3294 Amalocalyx microlobus Pierre W. Nanakorn et al. 3294
4. 3687 Amalocalyx microlobus Pierre W. Nanakorn et al. 3687
5. 9573 Amalocalyx microlobus Pierre W. Nanakorn et al. 9573
6. 11294 Amalocalyx microlobus Pierre W. Nanakorn et al. 11294
7. 11462 Amalocalyx microlobus Pierre W. Pongamornkul 186
8. 11686 Amalocalyx microlobus Pierre W. Pongamornkul 234
9. 12298 Amalocalyx microlobus Pierre W. Pongamornkul 353
10. 17508 Amalocalyx microlobus Pierre W. Boonchai 8
11. 20910 Amalocalyx microlobus Pierre P. Srisanga 1922
12. 28488 Amalocalyx microlobus Pierre Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-17
13. 30198 Amalocalyx microlobus Pierre Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-73
14. 32038 Amalocalyx microlobus Pierre Pranee Palee 982
15. 38515 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi & P. Srisanga 2287
16. 40837 Amalocalyx microlobus Pierre M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6057
17. 41452 Amalocalyx microlobus Pierre M. Norsaengsri 5657
18. 45200 Amalocalyx microlobus Pierre D. Khrueasan MS48
19. 47990 Amalocalyx microlobus Pierre M. Norsaengsri 7158
20. 51082 Amalocalyx microlobus Pierre W. Pongamornkul 2688
21. 52842 Amalocalyx microlobus Pierre Yin-Jiantao 1741
22. 53285 Amalocalyx microlobus Pierre M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7753
23. 53416 Amalocalyx microlobus Pierre M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8095
24. 56720 Amalocalyx microlobus Pierre W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1910
25. 58394 Amalocalyx microlobus Pierre M. Norsaengsri & N. Tathana 9429
26. 59710 Amalocalyx microlobus Pierre S. Klongngern 05
27. 63481 Amalocalyx microlobus Pierre M. Norsaengsri 6739
28. 63852 Amalocalyx microlobus Pierre M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9870
29. 65897 Amalocalyx microlobus Pierre K. Srithi 227
30. 68003 Amalocalyx microlobus Pierre C. Lakoet 0384
31. 69015 Amalocalyx microlobus Pierre Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 637
32. 69559 Amalocalyx microlobus Pierre Zhou-Shishun 7064
33. 69715 Amalocalyx microlobus Pierre V. Nguanchoo 271
34. 71150 Amalocalyx microlobus Pierre Suan Luang Rama IX Training student s.n.
35. 71546 Amalocalyx microlobus Pierre W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1083
36. 71937 Amalocalyx microlobus Pierre Ratchuporn Spanuchat s.n.
37. 71297 Amalocalyx microlobus Pierre W. Pongamornkul 3737
38. 72763 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi 4998
39. 75086 Amalocalyx microlobus Pierre Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2534
40. 77708 Amalocalyx microlobus Pierre M. Norsaengsri 11627
41. 81180 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi 7362
42. 82332 Amalocalyx microlobus Pierre S. Watthana 4321
43. 84348 Amalocalyx microlobus Pierre W. Khattiyot 439
44. 86029 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-033
45. 86903 Amalocalyx microlobus Pierre C. Glamwaewwong 196/58
46. 87251 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-094
47. 91758 Amalocalyx microlobus Pierre N. Muangyen 1126
48. 91788 Amalocalyx microlobus Pierre N. Muangyen 1156
49. 92014 Amalocalyx microlobus Pierre K. Kertsawang 3579
50. 92428 Amalocalyx microlobus Pierre W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3901
51. 92633 Amalocalyx microlobus Pierre W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-024
52. 93575 Amalocalyx microlobus Pierre W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5758
53. 95273 Amalocalyx microlobus Pierre W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4085
54. 98508 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-388
55. 98563 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-040
56. 98925 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-402
57. 100766 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-369
58. 101262 Amalocalyx microlobus Pierre N. Muangyen AKN 005
59. 101667 Amalocalyx microlobus Pierre W. Pongamornkul 6208
60. 102580 Amalocalyx microlobus Pierre V. Nguanchoo 838
61. 106815 Amalocalyx microlobus Pierre W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 535
62. 106949 Amalocalyx microlobus Pierre W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 660
63. 110063 Amalocalyx microlobus Pierre P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 936
64. 110790 Amalocalyx microlobus Pierre N. Muangyen 2003
65. 111092 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-040
66. 111330 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-278
67. 111536 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-059
68. 113393 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-94
69. 113839 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-089
70. 114873 Amalocalyx microlobus Pierre T. Choopan et al. 2017-8
71. 115217 Amalocalyx microlobus Pierre W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 752
72. 115336 Amalocalyx microlobus Pierre W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 871
73. 115381 Amalocalyx microlobus Pierre W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 916
74. 115487 Amalocalyx microlobus Pierre P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1379
75. 116052 Amalocalyx microlobus Pierre K. Wangwasit 180912-43
76. 117807 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-177
77. 118785 Amalocalyx microlobus Pierre N. Boonruang 0135
78. 121920 Amalocalyx microlobus Pierre W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1255
79. 122619 Amalocalyx microlobus Pierre W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-090
80. 123102 Amalocalyx microlobus Pierre W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-96
81. 123189 Amalocalyx microlobus Pierre W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-183
82. 123738 Amalocalyx microlobus Pierre C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-275
83. 126984 Amalocalyx microlobus Pierre W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1715
84. 127171 Amalocalyx microlobus Pierre W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1902

ปิด

QR code