ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 139294
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alpinia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Natdanai Pan-in 651
Collected date

วันที่เก็บ

10 May 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pine forest. Herb. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

69    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4624 Alpinia sp. W. Nanakorn et al. 4624
2. 4726 Alpinia sp. W. Nanakorn et al. 4726
3. 10544 Alpinia sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 205
4. 11211 Alpinia sp. Sucheera 005
5. 14802 Alpinia sp. Hj. Othman, Rantai & Jugah S56043
6. 18776 Alpinia sp. W. Nanakorn 600
7. 20003 Alpinia sp. C. Maknoi 52
8. 21801 Alpinia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1593
9. 25658 Alpinia sp. C. Maknoi 194
10. 28394 Alpinia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200808-8B
11. 28303 Alpinia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-35
12. 30982 Alpinia sp. K. Kertsawang 688
13. 33024 Alpinia sp. Warintorn K. 07-008
14. 38031 Alpinia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3685
15. 41223 Alpinia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5612
16. 42184 Alpinia sp. Wang Hong 7875
17. 52438 Alpinia sp. M. Norsaengsri 1555
18. 53469 Alpinia sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1491
19. 54222 Alpinia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8242
20. 62104 Alpinia sp. D. Khrueasan MS37
21. 62630 Alpinia sp. W. Pongamornkul & Lisa (D11) 2883
22. 63692 Alpinia sp. M. Norsaengsri 3638
23. 69679 Alpinia sp. V. Nguanchoo 255
24. 71934 Alpinia sp. J. Towaranonte s.n.
25. 72476 Alpinia sp. P. Phaosrichai 34
26. 72791 Alpinia sp. M. Norsaengsri 10897
27. 73847 Alpinia sp. P. Phaosrichai 89
28. 73850 Alpinia sp. P. Phaosrichai 92
29. 73883 Alpinia sp. P. Phaosrichai 125
30. 74740 Alpinia sp. W. Pongamornkul 04214
31. 75127 Alpinia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2328
32. 79266 Alpinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-461
33. 80828 Alpinia sp. K. Phoutthavong et al. 631
34. 83109 Alpinia sp. W. Pongamornkul 4644
35. 83838 Alpinia sp. P. Phaosrichai 224
36. 84452 Alpinia sp. M. Wongnak s.n.
37. 86396 Alpinia sp. M. Wongnak 773
38. 89505 Alpinia sp. Natcha Sutjaritjai ZB176
39. 89544 Alpinia sp. Natcha Sutjaritjai ZB037
40. 89576 Alpinia sp. Natcha Sutjaritjai ZB041
41. 92668 Alpinia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-059
42. 96411 Alpinia sp. Mahasarakham University 94
43. 98549 Alpinia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-026
44. 98795 Alpinia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-272
45. 102004 Alpinia sp. K. Kertsawang 4268
46. 106223 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 679
47. 107395 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-161
48. 107396 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-162
49. 110729 Alpinia sp. N. Muangyen 1937
50. 113436 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-137
51. 112337 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1114
52. 112367 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1144
53. 113554 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-255
54. 113673 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-374
55. 113904 Alpinia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-154
56. 114178 Alpinia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-428
57. 115551 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1443
58. 117476 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1568
59. 117936 Alpinia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-306
60. 121804 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1864
61. 125668 Alpinia sp. K. Punchay 359
62. 130255 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2431
63. 130373 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2515
64. 130432 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2573
65. 130464 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2605
66. 133881 Alpinia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3401
67. 134429 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2779
68. 137941 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2835
69. 138045 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2939

ปิด

QR code