ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 139444
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Smilacaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Supalak Pumikong 2022 7
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jun 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber plant. Fruits green. In dry deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

117    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 414 Smilax sp. W. Nanakorn et al. 414
2. 27246 Smilax sp. K. Wangwasit 51222 29
3. 27342 Smilax sp. P. Kumphet s.n.
4. 31016 Smilax sp. K. Kertsawang 722
5. 30304 Smilax sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1259
6. 37064 Smilax sp. P. Suksathan 4633
7. 48712 Smilax sp. K. Iwatsuki, G. Murata, H.G. Gutierrez P 803
8. 52697 Smilax sp. C. Maknoi 2866
9. 52769 Smilax sp. C. Maknoi 2938
10. 53803 Smilax sp. C. Maknoi 3084
11. 62126 Smilax sp. D. Khrueasan MS 411
12. 70409 Smilax sp. C. Maknoi 3276
13. 70431 Smilax sp. C. Maknoi 3298
14. 70447 Smilax sp. C. Maknoi 3314
15. 79247 Smilax sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 442
16. 84413 Smilax sp. K. Kertsawang 3267
17. 91945 Smilax sp. K. Kertsawang 3510
18. 92797 Smilax sp. D. Argyriou 672
19. 98605 Smilax sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 82
20. 98799 Smilax sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 276
21. 107543 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 328
22. 110099 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 972
23. 111199 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 147
24. 111250 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 198
25. 112334 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1111
26. 112744 Smilax sp. N. Muangyen 2231
27. 112957 Smilax sp. K. Kertsawang 3795
28. 114095 Smilax sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 345
29. 114915 Smilax sp. T. Choopan et al. 2018 180
30. 115148 Smilax sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 683
31. 115149 Smilax sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 684
32. 115470 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1362
33. 116158 Smilax sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6810
34. 116241 Smilax sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6893
35. 118086 Smilax sp. N. Pan-in 46
36. 118104 Smilax sp. N. Pan-in 64
37. 118126 Smilax sp. N. Pan-in 86
38. 118137 Smilax sp. N. Pan-in 97
39. 118309 Smilax sp. K. Inthamma 197
40. 118506 Smilax sp. K. Kertsawang 3812
41. 118812 Smilax sp. K. Inthamma 391
42. 119007 Smilax sp. K. Inthamma 594
43. 121290 Smilax sp. N. Boonruang 351
44. 121729 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1790
45. 122620 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 91
46. 122858 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 328
47. 122859 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 329
48. 124467 Smilax sp. Natdanai Pan-in PSD 20
49. 124766 Smilax sp. N. Muangyen 3343
50. 124988 Smilax sp. N. Muangyen 3564
51. 127799 Smilax sp. Natdanai Pan-in 175
52. 127838 Smilax sp. Natdanai Pan-in 214
53. 128141 Smilax sp. K. Inthamma 999
54. 128297 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2098
55. 128508 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2309
56. 129170 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2717
57. 130968 Smilax sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1241
58. 133660 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 445
59. 133661 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 446
60. 132511 Smilax sp. W. Pongamornkul 7391
61. 132530 Smilax sp. W. Pongamornkul 7468
62. 132707 Smilax sp. Anchalee Nuammee 585
63. 132761 Smilax sp. Anchalee Nuammee 639
64. 132772 Smilax sp. Anchalee Nuammee 650
65. 132821 Smilax sp. W. Pongamornkul 7589
66. 133408 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 191
67. 133580 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 365
68. 133700 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 485
69. 133716 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 501
70. 133802 Smilax sp. Suchanya Kantasa K 75
71. 134230 Smilax sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3664
72. 134597 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3232
73. 135882 Smilax sp. W. Pongamornkul 7850
74. 135989 Smilax sp. W. Pongamornkul 7951
75. 136009 Smilax sp. W. Pongamornkul 7971
76. 136318 Smilax sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 237
77. 136319 Smilax sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 238
78. 136348 Smilax sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 267
79. 136374 Smilax sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3399
80. 136384 Smilax sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3409
81. 137871 Smilax sp. K. Inthamma 1455
82. 136578 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3603
83. 136594 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3619
84. 136614 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3639
85. 137525 Smilax sp. K. Inthamma 1109
86. 137688 Smilax sp. K. Inthamma 1272
87. 137692 Smilax sp. K. Inthamma 1276
88. 137795 Smilax sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1379
89. 137899 Smilax sp. K. Inthamma 1483
90. 137907 Smilax sp. K. Inthamma 1491
91. 137934 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2828
92. 138047 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2941
93. 138051 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2945
94. 138184 Smilax sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3078
95. 138289 Smilax sp. K. Inthamma 1565
96. 138290 Smilax sp. K. Inthamma 1566
97. 138349 Smilax sp. K. Inthamma 1625
98. 138442 Smilax sp. K. Inthamma 1718
99. 138453 Smilax sp. K. Inthamma 1729
100. 138649 Smilax sp. Natdanai Pan-in 524
101. 138683 Smilax sp. Natdanai Pan-in 558
102. 138709 Smilax sp. Natdanai Pan-in 584
103. 138828 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3707
104. 139212 Smilax sp. Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 13064
105. 139677 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3919
106. 140770 Smilax sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101814
107. 140920 Smilax sp. W. Pongamornkul 8085
108. 140922 Smilax sp. W. Pongamornkul 8087
109. 141110 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3123
110. 141363 Smilax sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4178
111. 141667 Smilax sp. Suchanya Kantasa SK 172
112. 141683 Smilax sp. Suchanya Kantasa SK 188
113. 141823 Smilax sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3809
114. 142096 Smilax sp. W. Pongamornkul 8599
115. 142386 Smilax sp. W. Pongamornkul 8687
116. 142765 Smilax sp. C. Maknoi et al. 5397
117. 142852 Smilax sp. C. Maknoi et al. 5828

ปิด

QR code