ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 140248
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Yumiko baba, Win Win Nwe 101677
Collected date

วันที่เก็บ

12 Dec 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Along the walking path that cut through deciduous forest, semi-shade. Shrub to 1 m tall. Flowers purplish blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

102    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 28018 Strobilanthes sp. S. Watthana 1970
2. 34548 Strobilanthes sp. P. Suksathan 4354
3. 37834 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 3799
4. 38992 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 2337
5. 39056 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 2401
6. 39683 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 4771
7. 51780 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7834
8. 56018 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8633
9. 56026 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8641
10. 60834 Strobilanthes sp. Ling Shein Man 087129
11. 64280 Strobilanthes sp. Li-Jianwu 1167
12. 65809 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10303
13. 72941 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 10722
14. 76295 Strobilanthes sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094893
15. 78389 Strobilanthes sp. V. Nguanchoo 186
16. 80144 Strobilanthes sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097269
17. 80436 Strobilanthes sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-251
18. 81035 Strobilanthes sp. C. Maknoi 7216
19. 81139 Strobilanthes sp. C. Maknoi 7320
20. 83240 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 4775
21. 89034 Strobilanthes sp. N. Muangyen 625
22. 95584 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 5945
23. 98124 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-005
24. 98480 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-360
25. 103879 Strobilanthes sp. S. Kamonnate 675.1
26. 104468 Strobilanthes sp. T. Khambai 491
27. 107458 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-231
28. 107337 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-099
29. 109546 Strobilanthes sp. Benjaporn Phookaphin 4
30. 109839 Strobilanthes sp. TLBG 218
31. 110437 Strobilanthes sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5555
32. 112491 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1268
33. 114348 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4691
34. 114280 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4482
35. 114372 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4715
36. 114552 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4901
37. 114624 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4972
38. 116170 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6822
39. 116264 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6916
40. 116385 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-009
41. 116518 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-142
42. 116552 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-176
43. 116691 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-314
44. 116812 Strobilanthes sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-004
45. 117751 Strobilanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-121
46. 117859 Strobilanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-229
47. 118092 Strobilanthes sp. N. Pan-in 052
48. 118300 Strobilanthes sp. K. Inthamma 188
49. 118305 Strobilanthes sp. K. Inthamma 193
50. 120815 Strobilanthes sp. N. Muangyen 2797
51. 121486 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1106
52. 121506 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1126
53. 121938 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1273
54. 121946 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1281
55. 121947 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1282
56. 121957 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1292
57. 121969 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1304
58. 122038 Strobilanthes sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1372
59. 122847 Strobilanthes sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-317
60. 123905 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5827
61. 124455 Strobilanthes sp. Natdanai Pan-in PSD008
62. 124832 Strobilanthes sp. N. Muangyen 3409
63. 125103 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 725
64. 128558 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1998
65. 129113 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2660
66. 129148 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2695
67. 130121 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2767
68. 130123 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2769
69. 130747 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2793
70. 130767 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2813
71. 130785 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2831
72. 131387 Strobilanthes sp. Mamoru Kanzaki & Naho Ando 283120-MO2-Y 306
73. 132285 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7411
74. 132351 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7193
75. 132467 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7309
76. 133201 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 989
77. 133206 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 994
78. 133247 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1035
79. 133163 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 951
80. 133328 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1117
81. 133581 Strobilanthes sp. Natdanai Pan-in V 366
82. 134463 Strobilanthes sp. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Pumikong 78
83. 134517 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3150
84. 135145 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3311
85. 135179 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3345
86. 135355 Strobilanthes sp. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 139
87. 135987 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7949
88. 136452 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3477
89. 137651 Strobilanthes sp. K. Inthamma 1235
90. 137918 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2812
91. 138019 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2913
92. 138672 Strobilanthes sp. Natdanai Pan-in 547
93. 138714 Strobilanthes sp. Natdanai Pan-in 589
94. 140247 Strobilanthes sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100303
95. 140249 Strobilanthes sp. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101683
96. 141255 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3268
97. 140883 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul - 8047
98. 141107 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3120
99. 141108 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3121
100. 141168 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3181
101. 141182 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3195
102. 141215 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3228

ปิด

QR code