ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 140826
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Persicaria chinensis (L.) H.Gross
Family name

ชื่อวงศ์

Polygonaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong 87
Collected date

วันที่เก็บ

28 Nov 2022
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flower white or pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1037
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

110    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 156 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 156
2. 1903 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 1903
3. 1918 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 1918
4. 10158 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Thongson 91
5. 12533 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 374
6. 12625 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 12625
7. 12886 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga 416
8. 19380 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Glamwaewwong 11
9. 22140 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga 2200
10. 34074 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 1999
11. 35021 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 1825
12. 35276 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8073
13. 39120 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Jatupol K. 08 469
14. 41005 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Kertsawang 921
15. 45038 Persicaria chinensis (L.) H.Gross M. Tanaros 440
16. 48757 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Shunsuke Tsugaru T 61763
17. 51028 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 2634
18. 50923 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Watthana 3656
19. 51155 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 2761
20. 51195 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 2801
21. 62985 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Sawangsawat 118
22. 64546 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 3095
23. 66325 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 3365
24. 73420 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Lakoet 578
25. 73681 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 4091
26. 73963 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Khwan 13
27. 78115 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 4460
28. 78148 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 4493
29. 78176 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 429
30. 78314 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 220
31. 78317 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 229
32. 80079 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97111
33. 80271 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 87
34. 80460 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 275
35. 80524 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 339
36. 80712 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 4569
37. 88184 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5190
38. 88295 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5301
39. 88446 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 298
40. 88528 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 380
41. 89113 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 704
42. 89420 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5520
43. 89666 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5652
44. 90349 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 272
45. 90235 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 158
46. 92458 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3930
47. 92471 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3943
48. 93829 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 20228
49. 94497 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 1624
50. 95973 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Phaosrichai 371
51. 98240 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 120
52. 98320 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 200
53. 98466 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 346
54. 98625 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 102
55. 98813 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 290
56. 98851 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 328
57. 98900 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 377
58. 102366 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 600
59. 102664 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 954
60. 102666 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 956
61. 103730 Persicaria chinensis (L.) H.Gross E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu, D.C. Thomas 344
62. 103789 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo, Rafidah Abdul Rahman 6-01 s.n.
63. 103902 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Kamonnate 699
64. 104241 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Kamonnate 805
65. 104295 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Kamonnate 861
66. 104472 Persicaria chinensis (L.) H.Gross T. Khambai 495
67. 105317 Persicaria chinensis (L.) H.Gross T. Khambai 223
68. 107374 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 140
69. 107426 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 193
70. 109714 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 284
71. 115303 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 838
72. 116149 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6801
73. 116191 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6843
74. 116242 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6894
75. 117245 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 2512
76. 117985 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 355
77. 120663 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 2646
78. 122586 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1546
79. 122676 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 146
80. 122832 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 302
81. 124675 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 3252
82. 124775 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 3352
83. 126271 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Khin Myo Htwe 32858
84. 126610 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 9970
85. 126635 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 9997
86. 127812 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 188
87. 129125 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2672
88. 129216 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Akharasit Bunsongthae 32
89. 133401 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 184
90. 133583 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 368
91. 133610 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 395
92. 133671 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 456
93. 135815 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 7783
94. 135874 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 7842
95. 135979 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 7941
96. 136606 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3631
97. 137133 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103338
98. 137134 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103424
99. 137693 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Inthamma 1277
100. 138287 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Inthamma 1563
101. 138636 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Inthamma 269
102. 138663 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 538
103. 138716 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 591
104. 139281 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 638
105. 139759 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 4001
106. 140837 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong 98
107. 142358 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 8659
108. 142395 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 8696
109. 142451 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 8752
110. 142679 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi et al. 5091

ปิด

QR code