ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 15005
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pyrrosia costata (Wall. ex C. Presl) Tagawa & K. Iwats.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYPODIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 570
Collected date

วันที่เก็บ

25 Jul 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphyte and Lithophyte.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

6    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14830 Pyrrosia costata (Wall. ex C. Presl) Tagawa & K. Iwats. P. Suksathan 1755
2. 31178 Pyrrosia costata (Wall. ex C. Presl) Tagawa & K. Iwats. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2853
3. 42390 Pyrrosia costata (Wall. ex C. Presl) Tagawa & K. Iwats. Zhou Shi-shun 3318
4. 52621 Pyrrosia costata (Wall. ex C. Presl) Tagawa & K. Iwats. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1706
5. 58897 Pyrrosia costata (Wall. ex C. Presl) Tagawa & K. Iwats. Zhou-Shishun 3318
6. 115361 Pyrrosia costata (Wall. ex C. Presl) Tagawa & K. Iwats. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 896

ปิด

QR code