ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 15045
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Drynaria propinqua (Wall. ex Mett.) J. Sm. ex Bedd.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYPODIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 62
Collected date

วันที่เก็บ

24 Jan 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphyte.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

8    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4702 Drynaria propinqua (Wall. ex Mett.) J. Sm. ex Bedd. W. Nanakorn et al. 4702
2. 17886 Drynaria propinqua (Wall. ex Mett.) J. Sm. ex Bedd. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
3. 32309 Drynaria propinqua (Wall. ex Mett.) J. Sm. ex Bedd. J.F. Maxwell 06-495
4. 41918 Drynaria propinqua (Wall. ex Mett.) J. Sm. ex Bedd. Wang Hong 4935
5. 43134 Drynaria propinqua (Wall. ex Mett.) J. Sm. ex Bedd. Tao Guo-da 15734
6. 43138 Drynaria propinqua (Wall. ex Mett.) J. Sm. ex Bedd. Expedition team 34394
7. 48904 Drynaria propinqua (Wall. ex Mett.) J. Sm. ex Bedd. K. Iwatsuki, H. Koyama, N. Fukuoka & A. Nalampoon T-9401
8. 72620 Drynaria propinqua (Wall. ex Mett.) J. Sm. ex Bedd. David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4992

ปิด

QR code