ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 15319
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vaccinium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ERICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 1601
Collected date

วันที่เก็บ

18 Feb 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4879 Vaccinium sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 50
2. 4884 Vaccinium sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 55
3. 5961 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 5961
4. 5838 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 5838
5. 8205 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 8205
6. 8206 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 8206
7. 8283 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 8283
8. 8623 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 8623
9. 10361 Vaccinium sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 38
10. 10196 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 10196
11. 10338 Vaccinium sp. S. Watthana & M. Wongnak 8
12. 10697 Vaccinium sp. Serm 31
13. 11593 Vaccinium sp. Sucheera s.n.
14. 16980 Vaccinium sp. S. Intamusik 127
15. 18249 Vaccinium sp. M. Norsaengsri 1020
16. 19108 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 19108
17. 19353 Vaccinium sp. M. Norsaengsri 1232
18. 21877 Vaccinium sp. S. Watthana and P. Suksathan 1669
19. 22686 Vaccinium sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2418
20. 23882 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 23882
21. 35664 Vaccinium sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8508
22. 48372 Vaccinium sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31366
23. 48373 Vaccinium sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33539
24. 48389 Vaccinium sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32766
25. 48703 Vaccinium sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-2864
26. 49754 Vaccinium sp. H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63433
27. 49933 Vaccinium sp. M. Norsaengsri 6453
28. 50298 Vaccinium sp. H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63337
29. 50544 Vaccinium sp. Li-Jianwu Cx00219
30. 58981 Vaccinium sp. Li-Jianwu 347
31. 65741 Vaccinium sp. M. Norsaengsri 10233
32. 71816 Vaccinium sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091041
33. 72884 Vaccinium sp. M. Norsaengsri 11001
34. 74474 Vaccinium sp. Zhou-Shishun 8401
35. 76167 Vaccinium sp. C. Maknoi 6713
36. 76181 Vaccinium sp. C. Maknoi 6727
37. 76301 Vaccinium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094917
38. 78772 Vaccinium sp. Nobuyuki Tanaka, Santi Watthana, Mano Tamaragusa, Shigeo Yasuda 051118
39. 78773 Vaccinium sp. Ling Shein Man 051170
40. 78774 Vaccinium sp. Ling Shein Man 055288
41. 78775 Vaccinium sp. Ling Shein Man 092933
42. 79276 Vaccinium sp. P. Chantaranothai, P. Pornpongrungrueng & S. Mattapha 202/2003
43. 79278 Vaccinium sp. S. Bunwong 293
44. 79279 Vaccinium sp. S. Bunwong 297
45. 79280 Vaccinium sp. S. Mattapha 141
46. 79281 Vaccinium sp. C. Kantachot 186
47. 79282 Vaccinium sp. S. Bunwong 318
48. 79283 Vaccinium sp. S. Mattapha 83
49. 79334 Vaccinium sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 39
50. 79349 Vaccinium sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 23
51. 79424 Vaccinium sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 244
52. 79427 Vaccinium sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 254
53. 79431 Vaccinium sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 261
54. 79448 Vaccinium sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 306
55. 79456 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-077-026
56. 79469 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-102-209
57. 79470 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-101-249
58. 79471 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-099-278
59. 79472 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-098-359
60. 79475 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-069-032
61. 79476 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-086-076
62. 79477 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-086-077
63. 95951 Vaccinium sp. P. Phaosrichai 349
64. 106423 Vaccinium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 878
65. 106861 Vaccinium sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 572
66. 106999 Vaccinium sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 711
67. 113407 Vaccinium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-108
68. 116405 Vaccinium sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-029
69. 116756 Vaccinium sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-379
70. 116873 Vaccinium sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-065
71. 118223 Vaccinium sp. Suthanya K-027
72. 118440 Vaccinium sp. K. Inthamma 339
73. 130239 Vaccinium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2415
74. 132390 Vaccinium sp. W. Pongamornkul 7232

ปิด

QR code