ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 15433
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 625
Collected date

วันที่เก็บ

22 Aug 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1.5 m by stream in disturbed forest; peduncle and rachis green, with red glandular hair; corolla tube pink, lobe pink with broad at above, inside of lobes dark pink; filament white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

450
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and In Liquid Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10241 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau W. Nanakorn et al. 10241
2. 12257 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Srisanga 282
3. 13652 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Suksathan 1418
4. 15904 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Srisanga & C. Puff 1082
5. 16608 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Srisanga 1202
6. 18067 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Srisanga 1620
7. 18624 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Srisanga 1784
8. 19149 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau W. Saemyarm  92
9. 21150 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Srisanga & C. Maknoi 2024
10. 35613 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8449
11. 40818 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6038
12. 42229 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau Wang Hong 8353
13. 45230 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau D. Khrueasan MS797
14. 50815 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau S. Watthana 3545
15. 59367 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau Zhou-Shishun 3394
16. 66162 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau C. Phengklai 891
17. 66163 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau C. Phengklai & N. Fukuoka 10134
18. 67919 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau M. Norsaengsri 10599
19. 73375 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau C. Lakoet 0533
20. 80229 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-45
21. 82306 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau David J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5804
22. 94123 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau W. Pongamornkul 5823
23. 100889 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Phaosrichai 614
24. 133120 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3084

ปิด

QR code