ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 1615
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Capparis micracantha DC.
Family name

ชื่อวงศ์

CAPPARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 1615
Collected date

วันที่เก็บ

15 Sep 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent shrub with prickle; in deciduous forest. Leaves simple, alternate; blade oblong. Flower solitary, whitish color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 524 Capparis micracantha DC. W. Nanakorn et al. 524
2. 3390 Capparis micracantha DC. W. Nanakorn et al. 3390
3. 3570 Capparis micracantha DC. W. Nanakorn et al. 3570
4. 10612 Capparis micracantha DC. P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 214
5. 20509 Capparis micracantha DC. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1408
6. 27361 Capparis micracantha DC. P. Kumphet sn. 45
7. 29227 Capparis micracantha DC. S. Watthana 2226
8. 31427 Capparis micracantha DC. P. Wessumritt & W. Boonchai 7
9. 34420 Capparis micracantha DC. Warintorn K. 08-250
10. 36186 Capparis micracantha DC. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3653
11. 40474 Capparis micracantha DC. A. Sookin 2
12. 45793 Capparis micracantha DC. C. Maknoi 3609
13. 45873 Capparis micracantha DC. C. Maknoi 3689
14. 47062 Capparis micracantha DC. C. Maknoi 3552
15. 53025 Capparis micracantha DC. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7596
16. 57883 Capparis micracantha DC. T. Phoonlap 08
17. 66674 Capparis micracantha DC. C. Maknoi 4175
18. 68430 Capparis micracantha DC. C. Maknoi 4533
19. 78017 Capparis micracantha DC. C. Maknoi 5214
20. 81340 Capparis micracantha DC. C. Maknoi 7522
21. 82760 Capparis micracantha DC. C. Maknoi 7661
22. 93092 Capparis micracantha DC. D. Argyriou 152
23. 94690 Capparis micracantha DC. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4059
24. 106202 Capparis micracantha DC. Vatcharee & Santi s.n.
25. 106824 Capparis micracantha DC. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 544
26. 110388 Capparis micracantha DC. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5506
27. 110425 Capparis micracantha DC. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5543
28. 110439 Capparis micracantha DC. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5557
29. 113972 Capparis micracantha DC. N. Boonruang 0212
30. 114337 Capparis micracantha DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4680
31. 114473 Capparis micracantha DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4818
32. 121344 Capparis micracantha DC. N. Boonruang 0405
33. 121994 Capparis micracantha DC. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1329
34. 123925 Capparis micracantha DC. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5847
35. 129395 Capparis micracantha DC. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4253
36. 129396 Capparis micracantha DC. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4254
37. 131868 Capparis micracantha DC. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 57
38. 134703 Capparis micracantha DC. T. Choopan et al. 2020-119

ปิด

QR code