ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 16181
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus khasianus Hk.f.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Drechsler, C. Scholz 58
Collected date

วันที่เก็บ

3 Oct 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Peter C. van Welzen
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 3 m gallery forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5895 Mallotus khasianus Hk.f. W. Nanakorn et al. 5895
2. 5948 Mallotus khasianus Hk.f. W. Nanakorn et al. 5948
3. 6208 Mallotus khasianus Hk.f. W. Nanakorn et al. 6208
4. 6268 Mallotus khasianus Hk.f. W. Nanakorn et al. 6268
5. 6348 Mallotus khasianus Hk.f. W. Nanakorn et al. 6348
6. 6931 Mallotus khasianus Hk.f. W. Nanakorn et al. 6931
7. 8818 Mallotus khasianus Hk.f. W. Nanakorn et al. 8818
8. 9549 Mallotus khasianus Hk.f. W. Nanakorn et al. 9549
9. 10383 Mallotus khasianus Hk.f. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 60
10. 10384 Mallotus khasianus Hk.f. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 61
11. 13699 Mallotus khasianus Hk.f. P. Suksathan 1470
12. 13071 Mallotus khasianus Hk.f. P. Srisanga 467
13. 13100 Mallotus khasianus Hk.f. P. Srisanga 496
14. 13105 Mallotus khasianus Hk.f. P. Srisanga 501
15. 13960 Mallotus khasianus Hk.f. P. Srisanga & S. Watthana 626
16. 14863 Mallotus khasianus Hk.f. P. Suksathan 1765
17. 15257 Mallotus khasianus Hk.f. P. Srisanga 972
18. 15264 Mallotus khasianus Hk.f. P. Srisanga 979
19. 16324 Mallotus khasianus Hk.f. P. Srisanga 1181
20. 16783 Mallotus khasianus Hk.f. P. Srisanga 1260
21. 16810 Mallotus khasianus Hk.f. P. Srisanga 1287
22. 33965 Mallotus khasianus Hk.f. J.F. Maxwell 08-12
23. 38323 Mallotus khasianus Hk.f. P. Srisanga & P. Suksathan 3256
24. 38928 Mallotus khasianus Hk.f. C. Maknoi 2598
25. 59922 Mallotus khasianus Hk.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2079
26. 59967 Mallotus khasianus Hk.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2126
27. 82823 Mallotus khasianus Hk.f. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2689

ปิด

QR code