ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 16171
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros glandulosa Lace
Family name

ชื่อวงศ์

EBENACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Drechsler, C. Scholz 38
Collected date

วันที่เก็บ

4 Oct 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, fruit yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

85    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 296 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 296
2. 522 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 522
3. 2579 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 2579
4. 1904 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 1904
5. 3183 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 3183
6. 3776 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 3776
7. 5836 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 5836
8. 6076 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 6076
9. 6221 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 6221
10. 7444 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 7444
11. 8156 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 8156
12. 8362 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 8362
13. 8741 Diospyros glandulosa Lace W. Nanakorn et al. 8741
14. 11681 Diospyros glandulosa Lace Serm 93
15. 13658 Diospyros glandulosa Lace P. Suksathan 1425
16. 13995 Diospyros glandulosa Lace P. Srisanga & S. Watthana 661
17. 14015 Diospyros glandulosa Lace P. Srisanga & S. Watthana 681
18. 14246 Diospyros glandulosa Lace Morakot 044
19. 17855 Diospyros glandulosa Lace W. Pongamornkul 505
20. 18856 Diospyros glandulosa Lace W. Pongamornkul 566
21. 24951 Diospyros glandulosa Lace C. Glamwaewwong 927
22. 27571 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 758
23. 28547 Diospyros glandulosa Lace S. Pumicong 428
24. 29508 Diospyros glandulosa Lace C. Glamwaewwong 1346
25. 35252 Diospyros glandulosa Lace Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8045
26. 35708 Diospyros glandulosa Lace Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8559
27. 35955 Diospyros glandulosa Lace Jatupol K. 08-296
28. 36061 Diospyros glandulosa Lace Jatupol K. 08-402
29. 36587 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 1907
30. 37146 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 2028
31. 37181 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 2063
32. 38913 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 2583
33. 38541 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi & P. Srisanga 2313
34. 43376 Diospyros glandulosa Lace D. Khrueasan MS43
35. 47162 Diospyros glandulosa Lace Chusie KY181
36. 52686 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 2855
37. 52780 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 2949
38. 54987 Diospyros glandulosa Lace W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1903
39. 66037 Diospyros glandulosa Lace K. Srithi 480
40. 66586 Diospyros glandulosa Lace W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2846
41. 68765 Diospyros glandulosa Lace Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089587
42. 68920 Diospyros glandulosa Lace Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089468
43. 70454 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 3321
44. 71664 Diospyros glandulosa Lace Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091105
45. 72811 Diospyros glandulosa Lace M. Norsaengsri 10917
46. 73733 Diospyros glandulosa Lace W. Pongamornkul 04143
47. 73889 Diospyros glandulosa Lace M. Norsaengsri 11418
48. 74992 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi 6638
49. 76441 Diospyros glandulosa Lace Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094344
50. 76530 Diospyros glandulosa Lace Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094081
51. 79723 Diospyros glandulosa Lace Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097272
52. 82027 Diospyros glandulosa Lace M. Norsaengsri 12060
53. 82995 Diospyros glandulosa Lace M. Norsaengsri 12379
54. 85057 Diospyros glandulosa Lace W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3292
55. 85064 Diospyros glandulosa Lace W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3299
56. 87040 Diospyros glandulosa Lace C. Glamwaewwong 333/58
57. 87103 Diospyros glandulosa Lace C. Glamwaewwong 397/58
58. 88269 Diospyros glandulosa Lace W. Pongamornkul 5275
59. 89125 Diospyros glandulosa Lace N. Muangyen 716
60. 91938 Diospyros glandulosa Lace N. Muangyen 1306
61. 92709 Diospyros glandulosa Lace W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-100
62. 94618 Diospyros glandulosa Lace W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3987
63. 103854 Diospyros glandulosa Lace Romklao Botanical Garden 217/50
64. 105780 Diospyros glandulosa Lace Pimsiri PN046
65. 108348 Diospyros glandulosa Lace W. Pongamornkul 6556
66. 110735 Diospyros glandulosa Lace N. Muangyen 1943
67. 113653 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-354
68. 116305 Diospyros glandulosa Lace W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6957
69. 117030 Diospyros glandulosa Lace T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-223
70. 118035 Diospyros glandulosa Lace C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-405
71. 119001 Diospyros glandulosa Lace K. Inthamma 588
72. 124765 Diospyros glandulosa Lace N. Muangyen 3342
73. 128065 Diospyros glandulosa Lace K. Inthamma 901
74. 128093 Diospyros glandulosa Lace K. Inthamma 952
75. 129183 Diospyros glandulosa Lace W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2730
76. 129235 Diospyros glandulosa Lace Akharasit Bunsongthae 54
77. 130530 Diospyros glandulosa Lace S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 807
78. 133268 Diospyros glandulosa Lace S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1056
79. 133789 Diospyros glandulosa Lace S. Kantasa K 62
80. 136827 Diospyros glandulosa Lace Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin,Yo El, Aung San 103432
81. 136828 Diospyros glandulosa Lace Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103849
82. 137865 Diospyros glandulosa Lace K. Inthamma 1449
83. 138445 Diospyros glandulosa Lace K. Inthamma 1721
84. 139347 Diospyros glandulosa Lace Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1921
85. 139744 Diospyros glandulosa Lace W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3986

ปิด

QR code