ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 16246
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Catunaregam sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Puff 990910.2.2
Collected date

วันที่เก็บ

7 Sep 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub to 1 m; yg. stems rusty brown pub.; thorns often supraxillary and not opposite
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4162 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 4162
2. 7075 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 7075
3. 8606 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 8606
4. 8941 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 8941
5. 9010 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 9010
6. 9389 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 9389
7. 11694 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 242
8. 10669 Catunaregam sp. S. Watthana 73
9. 10908 Catunaregam sp. W. Pongamornkul s.n.
10. 10909 Catunaregam sp. W. Pongamornkul s.n.
11. 16254 Catunaregam sp. C. Puff 990912.1.1
12. 17705 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 631
13. 24036 Catunaregam sp. C. Glamwaewwong 638
14. 24974 Catunaregam sp. C. Glamwaewwong 949
15. 25107 Catunaregam sp. C. Glamwaewwong 1057
16. 31698 Catunaregam sp. C. Maknoi 1656
17. 31845 Catunaregam sp. C. Maknoi 1568
18. 35231 Catunaregam sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8021
19. 35807 Catunaregam sp. C. Maknoi 1739
20. 36608 Catunaregam sp. C. Maknoi 1928
21. 37803 Catunaregam sp. M. Norsaengsri 3758
22. 38351 Catunaregam sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2123
23. 41231 Catunaregam sp. M. Norsaengsri 5620
24. 43469 Catunaregam sp. D. Khrueasan MS68
25. 48698 Catunaregam sp. M. Norsaengsri s.n.
26. 48983 Catunaregam sp. K. Iwatsuki, N. Fukuoka & M. Hutoh M-13687
27. 55407 Catunaregam sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8395
28. 55832 Catunaregam sp. P. Chantaranothai et al. 1137
29. 58504 Catunaregam sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9539
30. 64359 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 2908
31. 66973 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 3555
32. 67593 Catunaregam sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 860
33. 67638 Catunaregam sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 905
34. 71404 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 3844
35. 71405 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 3845
36. 71406 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 3846
37. 73363 Catunaregam sp. C. Lakoet 0521
38. 73947 Catunaregam sp. M. Norsaengsri 11477
39. 75326 Catunaregam sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095016
40. 75605 Catunaregam sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094631
41. 77883 Catunaregam sp. M. Norsaengsri 11145
42. 79102 Catunaregam sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-297
43. 84550 Catunaregam sp. K. Kertsawang 3402
44. 86198 Catunaregam sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-202
45. 86689 Catunaregam sp. W. Tanming 912
46. 87472 Catunaregam sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-314
47. 89795 Catunaregam sp. C. Maknoi 4713
48. 91912 Catunaregam sp. N. Muangyen 1280
49. 93294 Catunaregam sp. D. Argyriou 572
50. 93567 Catunaregam sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5750
51. 97033 Catunaregam sp. C. Maknoi 5473
52. 97034 Catunaregam sp. C. Maknoi 5474
53. 104893 Catunaregam sp. C. Maknoi 6049
54. 105548 Catunaregam sp. C. Maknoi 6891
55. 105994 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 6470
56. 110984 Catunaregam sp. K. Kertsawang 4553
57. 110988 Catunaregam sp. K. Kertsawang 4557
58. 112479 Catunaregam sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1256
59. 112746 Catunaregam sp. N. Muangyen 2233
60. 113090 Catunaregam sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6695
61. 114112 Catunaregam sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-362
62. 116610 Catunaregam sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-233
63. 118920 Catunaregam sp. K. Inthamma 499

ปิด

QR code