ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 16170
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot.
Family name

ชื่อวงศ์

Symplocaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Drechsler, C. Schloz 36
Collected date

วันที่เก็บ

2 Oct 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 5 m. Flowers yellow; stamen up to 40.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2270
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5218 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 5218
2. 5472 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 5472
3. 5791 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 5791
4. 6205 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 6205
5. 8140 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 8140
6. 8331 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Nanakorn et al. 8331
7. 10395 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 72
8. 12239 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 264
9. 12335 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Suksathan 1230
10. 12848 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 378
11. 13074 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 470
12. 15321 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Suksathan 1599
13. 16127 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Suksathan 1991
14. 16224 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Suksathan 2025
15. 16294 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 1151
16. 16300 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 1157
17. 18066 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. P. Srisanga 1619
18. 24700 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. C. Glamwaewwong 849
19. 33923 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. J.F. Maxwell 07 694
20. 34006 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. J.F. Maxwell 08 42
21. 35100 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Pongamornkul 2178
22. 35257 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8050
23. 35871 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. C. Maknoi 1803
24. 38631 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. Pongamornkul 2481
25. 42630 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6113
26. 42631 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6114
27. 42709 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6172
28. 45683 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. D. Khrueasan MS 284
29. 49833 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri 6353
30. 49847 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri 6367
31. 65602 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. M. Norsaengsri 10090
32. 66595 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2855
33. 85063 Symplocos macrophylla subsp. sulcata (Kurz) Noot. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3298

ปิด

QR code