ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 16290
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lobelia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CAMPANULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 1147
Collected date

วันที่เก็บ

4 Nov 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Erect herb 2 m high with white latex in open areas. Flower white; stamen dark red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1780
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

66    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1950 Lobelia sp. W. Nanakorn et al. 1950
2. 8170 Lobelia sp. W. Nanakorn et al. 8170
3. 12074 Lobelia sp. S. Sasrirat s.n.
4. 13621 Lobelia sp. P. Suksathan 1387
5. 15845 Lobelia sp. P. Srisanga & C. Puff 1028
6. 16069 Lobelia sp. P. Suksathan 1934
7. 16215 Lobelia sp. P. Suksathan 2016
8. 16259 Lobelia sp. P. Srisanga 1116
9. 16266 Lobelia sp. P. Srisanga 1123
10. 16924 Lobelia sp. P. Suksathan 2333
11. 17676 Lobelia sp. P. Srisanga 1455
12. 18783 Lobelia sp. W. Nanakorn 622
13. 19307 Lobelia sp. S. Watthana & C. Maknoi 1040
14. 19348 Lobelia sp. M. Norsaengsri 1227
15. 22361 Lobelia sp. M. Norsaengsri 1931
16. 27715 Lobelia sp. C. Maknoi 901
17. 36380 Lobelia sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3023
18. 36416 Lobelia sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3060
19. 48880 Lobelia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n.
20. 48883 Lobelia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n.
21. 49753 Lobelia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n.
22. 49938 Lobelia sp. M. Norsaengsri 6458
23. 56077 Lobelia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8856
24. 56099 Lobelia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8869
25. 58222 Lobelia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8754
26. 58270 Lobelia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8815
27. 58794 Lobelia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9414
28. 60038 Lobelia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2199
29. 65658 Lobelia sp. M. Norsaengsri 10148
30. 65746 Lobelia sp. M. Norsaengsri 10238
31. 66432 Lobelia sp. W. Pongamornkul 3424
32. 66948 Lobelia sp. W. Pongamornkul 3530
33. 73467 Lobelia sp. C. Lakoet 0627
34. 75459 Lobelia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095118
35. 80381 Lobelia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-196
36. 85689 Lobelia sp. W. Pongamornkul 5030
37. 88154 Lobelia sp. W. Pongamornkul 5160
38. 89685 Lobelia sp. W. Pongamornkul 5671
39. 90181 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-104
40. 90537 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-458
41. 94135 Lobelia sp. W. Pongamornkul 5835
42. 95962 Lobelia sp. P. Phaosrichai 360
43. 96001 Lobelia sp. P. Phaosrichai 399
44. 96382 Lobelia sp. Mahasarakham University 65
45. 104333 Lobelia sp. S. Kamonnate s.n.
46. 106987 Lobelia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 698
47. 107014 Lobelia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 726
48. 111307 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-255
49. 112977 Lobelia sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-9
50. 113161 Lobelia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6764
51. 113366 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-67
52. 113505 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-206
53. 113512 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-213
54. 113569 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-270
55. 113657 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-358
56. 116234 Lobelia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6886
57. 116378 Lobelia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-002
58. 121491 Lobelia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1111
59. 121528 Lobelia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1148
60. 121529 Lobelia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1149
61. 122671 Lobelia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-141
62. 122773 Lobelia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-243
63. 122870 Lobelia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-340
64. 122903 Lobelia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-373
65. 122934 Lobelia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-404
66. 125351 Lobelia sp. W. Pongamornkul 7094

ปิด

QR code