ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 16376
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cissus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 2051
Collected date

วันที่เก็บ

11 Nov 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Vines in light shade.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

183    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 914 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 914
2. 1188 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1188
3. 1413 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1413
4. 1480 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1480
5. 1803 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1803
6. 1827 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1827
7. 1829 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1829
8. 2412 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 2412
9. 3440 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3440
10. 3534 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3534
11. 3987 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3987
12. 4321 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4321
13. 4334 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4334
14. 4626 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4626
15. 4707 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4707
16. 5398 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 5398
17. 6707 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 6707
18. 7059 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7059
19. 7107 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7107
20. 7194 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7194
21. 7257 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7257
22. 7483 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7483
23. 8486 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 8496
24. 8534 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 8534
25. 9905 Cissus sp. W. Pongamornkul 14
26. 10159 Cissus sp. P. Thongson 92
27. 11530 Cissus sp. P. Suksathan 1140
28. 11591 Cissus sp. Sucheera s.n.
29. 11805 Cissus sp. S. Sasrirat 10
30. 11927 Cissus sp. M. Norsaengsri s.n.
31. 17970 Cissus sp. P. Srisanga 1523
32. 18000 Cissus sp. P. Srisanga 1553
33. 18936 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 18936
34. 20550 Cissus sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1449
35. 21066 Cissus sp. M. Norsaengsri 1639
36. 22119 Cissus sp. C. Glamwaewwong 30
37. 23443 Cissus sp. W. Pongamornkul 968
38. 25705 Cissus sp. C. Maknoi 242
39. 28478 Cissus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-10B
40. 29085 Cissus sp. S. Suddee et al. 2671
41. 31195 Cissus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2870
42. 31580 Cissus sp. A. Keratikornkol 369
43. 31936 Cissus sp. C. Maknoi 1380
44. 33287 Cissus sp. Jatupol K. 07-068
45. 33431 Cissus sp. Jatupol K. 08-212
46. 34060 Cissus sp. W. Pongamornkul 1985
47. 34212 Cissus sp. W. Pongamornkul 2136
48. 35136 Cissus sp. W. Pongamornkul 2214
49. 35421 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8239
50. 35471 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8293
51. 35676 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8522
52. 35778 Cissus sp. C. Maknoi 1710
53. 35884 Cissus sp. Jatupol K. 08-225
54. 35889 Cissus sp. Jatupol K. 08-230
55. 35893 Cissus sp. Jatupol K. 08-234
56. 38041 Cissus sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3869
57. 38137 Cissus sp. M. Norsaengsri 4010
58. 38815 Cissus sp. C. Maknoi 2485
59. 42880 Cissus sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3455
60. 44677 Cissus sp. S. Gardner & S. Khumchompoo ST1949
61. 45225 Cissus sp. D. Khrueasan MS770
62. 45842 Cissus sp. C. Maknoi 3658
63. 45923 Cissus sp. C. Maknoi 3836
64. 46004 Cissus sp. C. Maknoi 3916
65. 46839 Cissus sp. M. Tanaros 311
66. 47101 Cissus sp. C. Maknoi 2591
67. 48140 Cissus sp. W. Boonprakop 0113
68. 48430 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52083
69. 48652 Cissus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7403
70. 48796 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38658
71. 49756 Cissus sp. H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63343
72. 49689 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38379
73. 50935 Cissus sp. S. Watthana 3668
74. 51089 Cissus sp. W. Pongamornkul 2695
75. 53265 Cissus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7733
76. 53604 Cissus sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1227
77. 54456 Cissus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6911
78. 57182 Cissus sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 297
79. 60160 Cissus sp. M. Norsaengsri 5990
80. 60689 Cissus sp. Ling Shein Man 087874
81. 61983 Cissus sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087501
82. 62243 Cissus sp. Romklao Botanical Garden 0530/2555ส
83. 62451 Cissus sp. Romklao Botanical Garden 0391/2554
84. 63484 Cissus sp. M. Norsaengsri 6742
85. 63889 Cissus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9907
86. 64549 Cissus sp. W. Pongamornkul 3098
87. 64569 Cissus sp. W. Pongamornkul 3118
88. 66959 Cissus sp. W. Pongamornkul 3541
89. 67022 Cissus sp. W. Pongamornkul 3604
90. 67331 Cissus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8155
91. 67334 Cissus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8158
92. 67928 Cissus sp. M. Norsaengsri 10608
93. 68340 Cissus sp. C. Maknoi 4443
94. 68740 Cissus sp. M. Norsaengsri 10651
95. 70378 Cissus sp. C. Maknoi 3245
96. 70542 Cissus sp. C. Maknoi 5870
97. 72749 Cissus sp. C. Maknoi 4984
98. 73399 Cissus sp. C. Lakoet 0557
99. 74066 Cissus sp. K. Khwan 228
100. 75208 Cissus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2281
101. 75449 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095106
102. 75543 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094488
103. 75579 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094591
104. 75749 Cissus sp. W. Pongamornkul 4334
105. 76332 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094329
106. 76436 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094337
107. 76704 Cissus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11140
108. 77693 Cissus sp. M. Norsaengsri 11612
109. 80249 Cissus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-65
110. 81772 Cissus sp. M. Norsaengsri 11807
111. 81890 Cissus sp. M. Norsaengsri 11924
112. 81957 Cissus sp. M. Norsaengsri 11990
113. 82200 Cissus sp. P. Phaosrichai 133
114. 84201 Cissus sp. W. Pongamornkul 4987
115. 86973 Cissus sp. C. Glamwaewwong 266/58
116. 87070 Cissus sp. C. Glamwaewwong 363/58
117. 87216 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-059
118. 87311 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-153
119. 87428 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-270
120. 88325 Cissus sp. N. Muangyen 177
121. 90623 Cissus sp. N. Muangyen 886
122. 91113 Cissus sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3480
123. 92611 Cissus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-002
124. 93570 Cissus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5753
125. 94215 Cissus sp. W. Pongamornkul 5915
126. 94413 Cissus sp. N. Muangyen 1540
127. 94439 Cissus sp. N. Muangyen 1566
128. 94815 Cissus sp. Chusie & K. Srithi PK024
129. 96545 Cissus sp. C. Glamwaewwong 061/60
130. 96546 Cissus sp. C. Glamwaewwong 062/60
131. 98189 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-069
132. 98329 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-209
133. 98406 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-286
134. 98736 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-213
135. 98737 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-214
136. 98539 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-016
137. 98566 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-043
138. 98594 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-071
139. 98599 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-076
140. 98630 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-107
141. 98631 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-108
142. 98903 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-380
143. 98906 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-383
144. 98790 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-267
145. 98837 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-314
146. 100730 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-333
147. 104509 Cissus sp. W. Pongamornkul 6286
148. 104559 Cissus sp. W. Pongamornkul 6336
149. 104951 Cissus sp. C. Maknoi 6108
150. 105327 Cissus sp. T. Khambai 233
151. 105936 Cissus sp. W. Pongamornkul 6412
152. 109810 Cissus sp. TLBG 175
153. 109842 Cissus sp. TLBG 222
154. 110090 Cissus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 963
155. 110839 Cissus sp. N. Muangyen 2053
156. 111165 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-113
157. 111186 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-134
158. 111193 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-141
159. 111195 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-143
160. 111220 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-168
161. 111309 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-257
162. 111319 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-267
163. 111640 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-163
164. 111709 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-229
165. 111813 Cissus sp. Trias-Blasi, A. with Wilkin, P.; Suksathan, P.; Keeratikiat, K.; Clark, R.; Triboun, P. 77
166. 112720 Cissus sp. N. Muangyen 2207
167. 112739 Cissus sp. N. Muangyen 2226
168. 112767 Cissus sp. N. Muangyen 2254
169. 114064 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-314
170. 113910 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-160
171. 113992 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-242
172. 113993 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-243
173. 114981 Cissus sp. T. Choopan et al. 2018-272
174. 116310 Cissus sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6962
175. 117146 Cissus sp. N. Muangyen 2413
176. 117309 Cissus sp. N. Muangyen 2576
177. 121291 Cissus sp. N. Boonruang 0352
178. 121367 Cissus sp. N. Boonruang 0428
179. 121841 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1176
180. 122804 Cissus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-274
181. 123108 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-102
182. 123463 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-001
183. 124730 Cissus sp. N. Muangyen 3307

ปิด

QR code