ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 16499
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lactuca sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 2172
Collected date

วันที่เก็บ

20 Nov 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Prostrate perennial herb with storage tap-root, white latex, flower purplish-blue, open-subalpine area.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7926 Lactuca sp. W. Nanakorn et al. 7926
2. 10712 Lactuca sp. W. Nanakorn et al. 10712
3. 11502 Lactuca sp. P. Suksathan 1112
4. 15447 Lactuca sp. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 633
5. 18531 Lactuca sp. P. Suksathan 2858
6. 19497 Lactuca sp. W. Pongamornkul 664
7. 21580 Lactuca sp. P. Suksathan s.n.
8. 22752 Lactuca sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2484
9. 23292 Lactuca sp. W. Pongamornkul 938
10. 25651 Lactuca sp. C. Maknoi 187
11. 27565 Lactuca sp. C. Maknoi 752
12. 34147 Lactuca sp. W. Pongamornkul 2072
13. 36579 Lactuca sp. C. Maknoi 1899
14. 62109 Lactuca sp. D. Khrueasan MS532
15. 69069 Lactuca sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089314
16. 71809 Lactuca sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091035
17. 81796 Lactuca sp. M. Norsaengsri 11830
18. 81997 Lactuca sp. M. Norsaengsri 12030
19. 89103 Lactuca sp. N. Muangyen 694
20. 90085 Lactuca sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-8
21. 90267 Lactuca sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-190
22. 90424 Lactuca sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-346
23. 92528 Lactuca sp. W. Pongamornkul 5331
24. 104296 Lactuca sp. S. Kamonnate 862
25. 111765 Lactuca sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-285
26. 121534 Lactuca sp. C. Maknoi 5335

ปิด

QR code