ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 16519
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ischaemum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 2192
Collected date

วันที่เก็บ

20 Nov 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Open slope.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

11    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2075 Ischaemum sp. W. Nanakorn et al. 2075
2. 6508 Ischaemum sp. W. Nanakorn et al. 6508
3. 6576 Ischaemum sp. W. Nanakorn et al. 6576
4. 7874 Ischaemum sp. W. Nanakorn et al. 7874
5. 16235 Ischaemum sp. P. Suksathan 2036
6. 22004 Ischaemum sp. M. Norsaengsri 1759
7. 22033 Ischaemum sp. M. Norsaengsri 1788
8. 42782 Ischaemum sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6246
9. 80197 Ischaemum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, S. Watthana, W. La-ongsri, K. Fujikawa & U. Baba M1-13
10. 140696 Ischaemum sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101512
11. 140697 Ischaemum sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101523

ปิด

QR code