ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 16760
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Psychotria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Puff 990916.1.5
Collected date

วันที่เก็บ

15 Sep 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

treelet, c. 3m, +/-irreg. branchlet; stipules large, with hyaline, wavy margin, tip bifid; FR green (immature)
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

65    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3438 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 3438
2. 4474 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 4474
3. 6357 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 6357
4. 11666 Psychotria sp. P. Srisanga 254
5. 12713 Psychotria sp. T.G. Laman 111
6. 13324 Psychotria sp. McDonald et al. 5697
7. 16761 Psychotria sp. Puff 990916.1.6
8. 19124 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 19124
9. 21194 Psychotria sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2068
10. 23153 Psychotria sp. P. Srisanga 2533
11. 23200 Psychotria sp. P. Srisanga 2580
12. 23210 Psychotria sp. P. Srisanga 2590
13. 36034 Psychotria sp. Jatupol K. 08-375
14. 38403 Psychotria sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2175
15. 40267 Psychotria sp. C. Maknoi 2629
16. 40280 Psychotria sp. C. Maknoi 2642
17. 42289 Psychotria sp. Zhou Shi-shun 3423
18. 49691 Psychotria sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-8469
19. 49692 Psychotria sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-14724
20. 50139 Psychotria sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-8408
21. 50140 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11591
22. 50163 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka & M. Hutoh M-13377
23. 50002 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka & M. Hutoh M-13636
24. 52388 Psychotria sp. M. Norsaengsri 1587
25. 56760 Psychotria sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1950
26. 57170 Psychotria sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 285
27. 58253 Psychotria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8785
28. 60206 Psychotria sp. Zhou Shishun 3795
29. 59920 Psychotria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2076
30. 63023 Psychotria sp. Li-Jianwu 664
31. 65904 Psychotria sp. K. Srithi 685
32. 66315 Psychotria sp. W. Pongamornkul 3355
33. 67864 Psychotria sp. M. Norsaengsri 10544
34. 73483 Psychotria sp. C. Lakoet 0643
35. 79015 Psychotria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-211
36. 84161 Psychotria sp. W. Pongamornkul 4947
37. 84246 Psychotria sp. S. Watthana & P. Srisanga 3079
38. 89032 Psychotria sp. N. Muangyen 623
39. 88300 Psychotria sp. W. Pongamornkul 5306
40. 93257 Psychotria sp. N. Turreira Garcia 531
41. 93150 Psychotria sp. N. Turreira-Garcia 393
42. 94923 Psychotria sp. D. Argyriou 438
43. 95069 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-108
44. 95188 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-227
45. 95202 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-241
46. 98659 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-136
47. 100762 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-365
48. 104753 Psychotria sp. C. Maknoi 5629
49. 104804 Psychotria sp. C. Maknoi 5680
50. 104854 Psychotria sp. C. Maknoi 5730
51. 104963 Psychotria sp. C. Maknoi 6120
52. 105318 Psychotria sp. T. Khambai 224
53. 105500 Psychotria sp. C. Maknoi 6843
54. 105594 Psychotria sp. C. Maknoi 7022
55. 105904 Psychotria sp. W. Pongamornkul 6517
56. 110295 Psychotria sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5412
57. 110329 Psychotria sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5446
58. 111451 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-399
59. 112777 Psychotria sp. N. Muangyen 2264
60. 113219 Psychotria sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3913
61. 113582 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-283
62. 114001 Psychotria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-251
63. 118383 Psychotria sp. K. Inthamma 282
64. 118455 Psychotria sp. K. Inthamma 354
65. 118470 Psychotria sp. K. Inthamma 369

ปิด

QR code