ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 16716
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Yaa nuad chao chu.
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Sasrirat 165
Collected date

วันที่เก็บ

15 Dec 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Grass by walkside.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Sawan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

35
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14093 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf H. Hemadhulin 21
2. 24530 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf S. Laegaard with M. Norsaengsri 21872
3. 34690 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 3372
4. 39338 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 4425
5. 39647 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 4735
6. 39785 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 4892
7. 39793 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 4900
8. 42317 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf O. Neamsuvan 181
9. 42319 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf O. Neamsuvan 188
10. 42323 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf O. Neamsuvan 197
11. 42325 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf O. Neamsuvan 202
12. 42326 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf O. Neamsuvan 203
13. 42327 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf O. Neamsuvan 204
14. 42328 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf O. Neamsuvan 207
15. 46362 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 3372
16. 46723 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 2909
17. 46755 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri 2952
18. 57940 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9042
19. 61180 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086666
20. 76761 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf C. Maknoi 4683
21. 79186 Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-381

ปิด

QR code