ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 16748
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lygisma inflexum (Cost.) Kerr
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Sasrirat 197
Collected date

วันที่เก็บ

16 Dec 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

O. Thaithong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber by roadside. Fruit glaucous.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

175
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1526 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Nanakorn et al. 1526
2. 1673 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Nanakorn et al. 1673
3. 9699 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Nanakorn et al. 9699
4. 15786 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri 898
5. 16868 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr P. Suksathan 2277
6. 29686 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr C. Maknoi 965
7. 29935 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-13
8. 30046 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr S. Chongko 608
9. 32274 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr J.F. Maxwell 06-416
10. 47884 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri 7052
11. 48022 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri 7190
12. 48048 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri 7216
13. 49090 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr S. Watthana 3349
14. 50208 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr J.F. Maxwell 10-47
15. 51078 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Pongamornkul 2684
16. 54470 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri & P. Thongson 6946
17. 67145 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr Jatupol K. & C. Maknoi 548
18. 68152 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr P. Srisanga 3342
19. 72546 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay & S. Suddee 5265
20. 76939 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Tanming 713
21. 76945 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Tanming 719
22. 77720 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr M. Norsaengsri 11639
23. 84953 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr S. Watthana & W. La-ongsri 4043
24. 86642 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Tanming 865
25. 89754 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr C. Maknoi 8570
26. 95425 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5087
27. 95931 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr P. Phaosrichai 329
28. 100831 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr P. Phaosrichai 558
29. 108496 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr T. Choopan et al. 2017-177
30. 108631 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5233
31. 110258 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5375
32. 110573 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5688
33. 110617 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5732
34. 114599 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4948
35. 117364 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 950
36. 117237 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr N. Muangyen 2504
37. 120563 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Tanming SP69
38. 120500 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Tanming SP6
39. 129059 Lygisma inflexum (Cost.) Kerr W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2498

ปิด

QR code