ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 17056
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chassalia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 2385
Collected date

วันที่เก็บ

4 Mar 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30 cm in evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Satun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

50
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3086 Chassalia sp. W. Nanakorn et al. 3086
2. 3903 Chassalia sp. W. Nanakorn et al. 3903
3. 6203 Chassalia sp. W. Nanakorn et al. 6203
4. 6620 Chassalia sp. W. Nanakorn et al. 6620
5. 7498 Chassalia sp. W. Nanakorn et al. 7498
6. 10524 Chassalia sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 185
7. 11410 Chassalia sp. W. Pongamornkul 149
8. 15720 Chassalia sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1822
9. 18813 Chassalia sp. W. Nanakorn 1099
10. 20413 Chassalia sp. P. Thongson 158
11. 23945 Chassalia sp. C. Glamwaewwong 577
12. 27861 Chassalia sp. K. Wangwasit 050615-3
13. 31164 Chassalia sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2839
14. 31188 Chassalia sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2863
15. 38889 Chassalia sp. C. Maknoi 2559
16. 37865 Chassalia sp. M. Norsaengsri 3831
17. 38441 Chassalia sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2213
18. 38481 Chassalia sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2253
19. 45201 Chassalia sp. D. Khrueasan MS-30
20. 47392 Chassalia sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 63
21. 51073 Chassalia sp. W. Pongamornkul 2679
22. 53835 Chassalia sp. C. Maknoi 3117
23. 56044 Chassalia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8659
24. 66348 Chassalia sp. W. Pongamornkul 3388
25. 66598 Chassalia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2858
26. 66599 Chassalia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2859
27. 74859 Chassalia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10841
28. 75255 Chassalia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2445
29. 84754 Chassalia sp. K. Kertsawang 2240
30. 85390 Chassalia sp. C. Maknoi 8038
31. 86215 Chassalia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-219
32. 91129 Chassalia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3496
33. 97511 Chassalia sp. C. Maknoi 5492
34. 104828 Chassalia sp. C. Maknoi 5704
35. 105112 Chassalia sp. C. Maknoi 6302
36. 105507 Chassalia sp. C. Maknoi 6850
37. 105959 Chassalia sp. W. Pongamornkul 6435
38. 110113 Chassalia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 986
39. 110114 Chassalia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 987
40. 112639 Chassalia sp. N. Muangyen 2126
41. 112955 Chassalia sp. K. Kertsawang 3793
42. 113954 Chassalia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-204
43. 114125 Chassalia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-375
44. 116335 Chassalia sp. N. Boonruang 0013
45. 117070 Chassalia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-263
46. 118011 Chassalia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-381
47. 118416 Chassalia sp. K. Inthamma 315
48. 118896 Chassalia sp. K. Inthamma 474
49. 119064 Chassalia sp. N. Boonruang 0172
50. 123771 Chassalia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-308
51. 123818 Chassalia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-355
52. 133798 Chassalia sp. S. Kantasa K 71
53. 135789 Chassalia sp. W. Pongamornkul 7757
54. 136434 Chassalia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3459
55. 136468 Chassalia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3493
56. 137874 Chassalia sp. K. Inthamma 1458
57. 138852 Chassalia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3731

ปิด

QR code