ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 17080
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Uvaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Annonaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 2409
Collected date

วันที่เก็บ

5 Mar 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in evergreen forest, flower red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yala, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11824 Uvaria sp. S. Sasrirat 29
2. 18769 Uvaria sp. W. Nanakorn 516
3. 18944 Uvaria sp. W. Nanakorn et al. 18944
4. 19966 Uvaria sp. C. Maknoi 15
5. 20222 Uvaria sp. M. Norsaengsri 1281
6. 20302 Uvaria sp. M. Norsaengsri 1361
7. 20513 Uvaria sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1412
8. 29209 Uvaria sp. S. Watthana 2208
9. 33186 Uvaria sp. Warintorn K. 08 170
10. 35589 Uvaria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8422
11. 36157 Uvaria sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3922
12. 39008 Uvaria sp. W. Pongamornkul 2353
13. 38695 Uvaria sp. S. Watthana 2919
14. 49409 Uvaria sp. S. Gardner ST 2879
15. 53283 Uvaria sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7751
16. 53337 Uvaria sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8004
17. 55274 Uvaria sp. S. Bunwong et al. 250
18. 55278 Uvaria sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
19. 57123 Uvaria sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 238
20. 57139 Uvaria sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 254
21. 57149 Uvaria sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 264
22. 62267 Uvaria sp. Romklao Botanical Garden 2555 554
23. 63435 Uvaria sp. M. Norsaengsri 6687
24. 68244 Uvaria sp. C. Maknoi 4349
25. 76686 Uvaria sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11122
26. 79056 Uvaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 251
27. 79081 Uvaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 276
28. 83153 Uvaria sp. W. Pongamornkul 4688
29. 86387 Uvaria sp. M. Wongnak 188
30. 87438 Uvaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 280
31. 87506 Uvaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 348
32. 93656 Uvaria sp. Rukarcha 66
33. 96554 Uvaria sp. C. Glamwaewwong 60 70
34. 96559 Uvaria sp. C. Glamwaewwong 60 75
35. 96602 Uvaria sp. C. Glamwaewwong 60 118
36. 103984 Uvaria sp. Nittaya Sangwan 75
37. 104899 Uvaria sp. C. Maknoi 6055
38. 104641 Uvaria sp. C. Maknoi 5785
39. 104652 Uvaria sp. C. Maknoi 5885
40. 107097 Uvaria sp. C. Maknoi 4864
41. 109827 Uvaria sp. TLBG 202
42. 134299 Uvaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2649
43. 135824 Uvaria sp. W. Pongamornkul 7792
44. 138564 Uvaria sp. K. Inthamma 1825
45. 138566 Uvaria sp. K. Inthamma 1827
46. 141832 Uvaria sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3818

ปิด

QR code