ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 17393
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ixora sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 1377
Collected date

วันที่เก็บ

11 Apr 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3 m high; flower pinkish-white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

670
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

154    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3250 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 3250
2. 7148 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 7148
3. 7492 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 7492
4. 7512 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 7512
5. 8828 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 8828
6. 9057 Ixora sp. P. Thongson 31
7. 9058 Ixora sp. P. Thongson 32
8. 10171 Ixora sp. P. Thongson 104
9. 12862 Ixora sp. P. Srisanga 392
10. 13102 Ixora sp. P. Srisanga 498
11. 14288 Ixora sp. M. Norsaengsri 859
12. 16612 Ixora sp. P. Srisanga 1206
13. 16792 Ixora sp. P. Srisanga 1269
14. 16803 Ixora sp. P. Srisanga 1280
15. 18585 Ixora sp. P. Srisanga 1745
16. 18799 Ixora sp. W. Nanakorn 723
17. 19526 Ixora sp. W. Pongamornkul 693
18. 21166 Ixora sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2040
19. 23598 Ixora sp. P. Srisanga 2607
20. 27285 Ixora sp. Sunthorn H173
21. 27854 Ixora sp. C. Glamwaewwong 1254
22. 27876 Ixora sp. K. Wangwasit 050615-19
23. 29249 Ixora sp. S. Watthana 2248
24. 29857 Ixora sp. C. Maknoi 1450
25. 30269 Ixora sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1223
26. 30349 Ixora sp. C. Maknoi 1488
27. 31426 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 6
28. 31722 Ixora sp. C. Maknoi 1680
29. 34036 Ixora sp. S. Watthana 2701
30. 34042 Ixora sp. A. Keratikornkol 445
31. 34409 Ixora sp. Warintorn K. 08-239
32. 34437 Ixora sp. Warintorn K. 08-267
33. 34771 Ixora sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3140
34. 36551 Ixora sp. C. Maknoi 1871
35. 36746 Ixora sp. P. Suksathan 4490
36. 36783 Ixora sp. P. Suksathan 4527
37. 37145 Ixora sp. C. Maknoi 2027
38. 37967 Ixora sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3056
39. 37990 Ixora sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3107
40. 38442 Ixora sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2214
41. 39844 Ixora sp. M. Norsaengsri 4951
42. 39591 Ixora sp. M. Norsaengsri 4680
43. 39995 Ixora sp. M. Norsaengsri 5100
44. 40133 Ixora sp. M. Norsaengsri 5238.1
45. 41175 Ixora sp. M. Norsaengsri 5878
46. 40754 Ixora sp. S. Watthana & P. Srisanga 3177
47. 41034 Ixora sp. K. Kertsawang 964
48. 42916 Ixora sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3491
49. 46078 Ixora sp. C. Maknoi 3773
50. 46402 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 57
51. 46448 Ixora sp. W. Pongamornkul 2523
52. 48111 Ixora sp. M. Norsaengsri 4787
53. 48211 Ixora sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 016
54. 48283 Ixora sp. M. Norsaengsri 6527
55. 48602 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7353
56. 48705 Ixora sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7977
57. 48706 Ixora sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7905
58. 48707 Ixora sp. T. Shimizu & A. Nalamphoon T-7780
59. 49929 Ixora sp. M. Norsaengsri 6449
60. 50619 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 41
61. 50620 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 40
62. 50626 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 169
63. 52484 Ixora sp. Yin-Jiantao 1283
64. 52968 Ixora sp. C. Maknoi 3967
65. 53394 Ixora sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8071
66. 53335 Ixora sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8002
67. 53816 Ixora sp. C. Maknoi 3097
68. 54428 Ixora sp. T. Yingkhachorn 148
69. 54333 Ixora sp. T. Yingkhachorn 10
70. 54463 Ixora sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6934
71. 55320 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8277
72. 55827 Ixora sp. P. Chantaranothai et al. 2
73. 56028 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8643
74. 56047 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8662
75. 56670 Ixora sp. Puangpen et al. N576
76. 56900 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9210
77. 56944 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9254
78. 56966 Ixora sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2051
79. 57009 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9288
80. 57117 Ixora sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 232
81. 58948 Ixora sp. Li-Jianwu 513
82. 59471 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0077/2553
83. 59518 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0124/2553
84. 59852 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0243/2554
85. 62283 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0570/2555
86. 62470 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0410/2555
87. 62673 Ixora sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 99
88. 62909 Ixora sp. C. Lakoet 246
89. 63688 Ixora sp. M. Norsaengsri 3634
90. 63901 Ixora sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9919
91. 64066 Ixora sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6998
92. 66211 Ixora sp. W. Pongamornkul 3249
93. 66451 Ixora sp. W. Pongamornkul 3442
94. 66456 Ixora sp. W. Pongamornkul 3447
95. 67511 Ixora sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 777
96. 67891 Ixora sp. M. Norsaengsri 10571
97. 68123 Ixora sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 600
98. 72718 Ixora sp. C. Maknoi 4953
99. 73083 Ixora sp. M. Norsaengsri 11251
100. 75048 Ixora sp. M. Norsaengsri 11094
101. 76642 Ixora sp. M. Norsaengsri 11023
102. 77144 Ixora sp. P. Phaosrichai 159
103. 77576 Ixora sp. M. Norsaengsri 11505
104. 77698 Ixora sp. M. Norsaengsri 11617
105. 77988 Ixora sp. C. Maknoi 5185
106. 78138 Ixora sp. W. Pongamornkul 4482
107. 78975 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-171
108. 79011 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-207
109. 79053 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-248
110. 79060 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-255
111. 80892 Ixora sp. K. Phoutthavong et al. 596
112. 81166 Ixora sp. C. Maknoi 7347
113. 82731 Ixora sp. C. Maknoi 7632
114. 81771 Ixora sp. M. Norsaengsri 11806
115. 82017 Ixora sp. M. Norsaengsri 12050
116. 82744 Ixora sp. C. Maknoi 7645
117. 83131 Ixora sp. W. Pongamornkul 4666
118. 83894 Ixora sp. S. Sawangsawat 608
119. 83895 Ixora sp. S. Sawangsawat 609
120. 84126 Ixora sp. W. Pongamornkul 4912
121. 84804 Ixora sp. K. Kertsawang 2290
122. 84888 Ixora sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3967
123. 84922 Ixora sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4004
124. 84955 Ixora sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4045
125. 85244 Ixora sp. C. Maknoi 7892
126. 85348 Ixora sp. C. Maknoi 7996
127. 85360 Ixora sp. C. Maknoi 8008
128. 86260 Ixora sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-264
129. 86266 Ixora sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-270
130. 87031 Ixora sp. C. Glamwaewwong 324/58
131. 88144 Ixora sp. W. Pongamornkul 5150
132. 88752 Ixora sp. C. Maknoi 8354
133. 89008 Ixora sp. Ubonwan Upho UBON 395
134. 89497 Ixora sp. W. Pongamornkul 5597
135. 93050 Ixora sp. N. Turreira-Garcia 103
136. 93544 Ixora sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5727
137. 94336 Ixora sp. N. Muangyen 1463
138. 94776 Ixora sp. S. Bunma 181
139. 94779 Ixora sp. S. Bunma 1
140. 97003 Ixora sp. C. Maknoi 4823
141. 97058 Ixora sp. P. Phaosrichai 442
142. 97103 Ixora sp. P. Phaosrichai 487
143. 101067 Ixora sp. W. Pongamornkul 6088
144. 101706 Ixora sp. W. Pongamornkul 6247
145. 102074 Ixora sp. K. Kertsawang 4338
146. 101986 Ixora sp. K. Kertsawang 4250
147. 102200 Ixora sp. K. Kertsawang 4464
148. 104787 Ixora sp. C. Maknoi 5663
149. 105461 Ixora sp. C. Maknoi 6804
150. 105988 Ixora sp. W. Pongamornkul 6464
151. 108542 Ixora sp. T. Choopan et al. 2017-191
152. 109868 Ixora sp. TLBG 414
153. 109871 Ixora sp. TLBG 419
154. 109889 Ixora sp. TLBG 450

ปิด

QR code