ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 17642
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antidesma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 1421
Collected date

วันที่เก็บ

24 May 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Shrub 2 m high. Flower reddish-green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1650
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

227    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 011
2. 1862 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1862
3. 964 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 964
4. 1332 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1332
5. 1834 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1834
6. 1844 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1844
7. 3412 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3412
8. 3524 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3524
9. 3832 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3832
10. 3918 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3918
11. 4168 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4168
12. 5084 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 5084
13. 4259 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4259
14. 4301 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4301
15. 4688 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4688
16. 4534 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4534
17. 5143 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 5143
18. 6276 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6276
19. 6331 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6331
20. 6339 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6339
21. 6843 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6843
22. 6894 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6894
23. 7165 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7165
24. 7367 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7367
25. 7534 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7534
26. 8038 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 8038
27. 8937 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 8937
28. 9038 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9038
29. 9064 Antidesma sp. P. Thongson 38
30. 9133 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9133
31. 9190 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9190
32. 9354 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9354
33. 9480 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9480
34. 9631 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9631
35. 10468 Antidesma sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 127
36. 10536 Antidesma sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 197
37. 11035 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 11035
38. 11087 Antidesma sp. W. Pongamornkul 105
39. 11280 Antidesma sp. Thon 10
40. 11397 Antidesma sp. W. Pongamornkul 136
41. 11584 Antidesma sp. Sucheera s.n.
42. 12187 Antidesma sp. W. La-ongsri 20
43. 13986 Antidesma sp. P. Srisanga & S. Watthana 652
44. 14045 Antidesma sp. P. Srisanga & S. Watthana 711
45. 14674 Antidesma sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 886
46. 14716 Antidesma sp. K. Larsen 45326
47. 14733 Antidesma sp. K. Larsen 45470
48. 15261 Antidesma sp. P. Srisanga 976
49. 15917 Antidesma sp. P. Srisanga & C. Puff 1095
50. 17730 Antidesma sp. W. Pongamornkul 656
51. 18008 Antidesma sp. P. Srisanga 1561
52. 18024 Antidesma sp. P. Srisanga 1577
53. 18775 Antidesma sp. W. Nanakorn 593
54. 18796 Antidesma sp. W. Nanakorn 695
55. 19107 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 19107
56. 19225 Antidesma sp. S. Watthana and T. Riyapan 936
57. 20226 Antidesma sp. M. Norsaengsri 1285
58. 20639 Antidesma sp. M. Norsaengsri 1537
59. 20529 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1428
60. 20532 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1431
61. 21231 Antidesma sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2105
62. 22898 Antidesma sp. S. Watthana 1740
63. 23165 Antidesma sp. P. Srisanga 2545
64. 23178 Antidesma sp. P. Srisanga 2558
65. 23390 Antidesma sp. K. Kertsawang 36
66. 25110 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 1060
67. 25324 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 1160
68. 25814 Antidesma sp. Bot. KU 2006.11
69. 27882 Antidesma sp. K. Wangwasit 050615-26
70. 27884 Antidesma sp. K. Wangwasit 050615-28
71. 27241 Antidesma sp. K. Wangwasit 051222-21
72. 27523 Antidesma sp. C. Maknoi 710
73. 27708 Antidesma sp. C. Maknoi 894
74. 33046 Antidesma sp. Warintorn K. 07-030
75. 33232 Antidesma sp. Jatupol K. 07-013
76. 33242 Antidesma sp. Jatupol K. 07-023
77. 35246 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8038
78. 35437 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8257
79. 35577 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8410
80. 39022 Antidesma sp. W. Pongamornkul 2367
81. 40834 Antidesma sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6054
82. 41277 Antidesma sp. S. Watthana & P. Srisanga 3277
83. 41294 Antidesma sp. S. Watthana 3306
84. 44286 Antidesma sp. S. Gardner & S. Khumchompoo ST2065
85. 44373 Antidesma sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0881
86. 45139 Antidesma sp. M. Tanaros 542
87. 45140 Antidesma sp. M. Tanaros 543
88. 45597 Antidesma sp. K. Chayamarit, T. Santisuk, T. Wongprasert, T. Boonthavikoon, R. Pooma, S. Suddee, K. Phattarahirankanok 2955
89. 45678 Antidesma sp. D. Khrueasan MS67
90. 45679 Antidesma sp. D. Khrueasan MS74
91. 45680 Antidesma sp. D. Khrueasan MS322
92. 45681 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-322
93. 45699 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-262
94. 45700 Antidesma sp. D. Khrueasan MS395
95. 45709 Antidesma sp. D. Khrueasan MS66
96. 46071 Antidesma sp. C. Maknoi 3766
97. 46411 Antidesma sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 25
98. 46456 Antidesma sp. W. Pongamornkul 2531
99. 47973 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7142
100. 48439 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-16891
101. 48447 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai s.n.
102. 48594 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7345
103. 48597 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7348
104. 48690 Antidesma sp. M. Norsaengsri s.n.
105. 49463 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai s.n.
106. 50119 Antidesma sp. M N. Tamura T-60255
107. 50252 Antidesma sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52570
108. 50581 Antidesma sp. P. Wessumritt 163
109. 50443 Antidesma sp. Hiroshige Koyama T-61132
110. 54368 Antidesma sp. T. Yingkhachorn 46
111. 56210 Antidesma sp. M. Norsaengsri 801
112. 56215 Antidesma sp. M. Norsaengsri 796
113. 56219 Antidesma sp. M. Norsaengsri 792
114. 57106 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 221
115. 57122 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 237
116. 57158 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 273
117. 58530 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9565
118. 58534 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9569
119. 58557 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9592
120. 59227 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9764
121. 62081 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-257
122. 62290 Antidesma sp. Romklao Botanical Garden 0577/2555
123. 62319 Antidesma sp. Romklao Botanical Garden 0606/2555
124. 62724 Antidesma sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1148
125. 63441 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6693
126. 63458 Antidesma sp. M. Norsaengsri 6714
127. 63579 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6654
128. 64042 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6955
129. 64470 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3019
130. 64485 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3034
131. 65372 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2444
132. 65710 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10202
133. 66237 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3275
134. 66902 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3484
135. 66838 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10436
136. 66851 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10449
137. 66920 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3502
138. 67659 Antidesma sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 926
139. 67678 Antidesma sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 945
140. 67825 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10505
141. 68064 Antidesma sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0331
142. 70927 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5750
143. 71516 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1053
144. 71528 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1065
145. 71867 Antidesma sp. B. Pantarod 6
146. 71931 Antidesma sp. J. Towaranonte s.n.
147. 73045 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11212
148. 73046 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11213
149. 72832 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10943
150. 73092 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11260
151. 73174 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11344
152. 73175 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11345
153. 73178 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11348
154. 73179 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11349
155. 73357 Antidesma sp. C. Lakoet 0515
156. 73924 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11454
157. 74867 Antidesma sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10849
158. 75137 Antidesma sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2308
159. 75374 Antidesma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095460
160. 75665 Antidesma sp. W. Tanming 553
161. 78967 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-163
162. 79012 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-208
163. 79098 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-293
164. 79112 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-307
165. 79146 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-341
166. 79264 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-459
167. 79265 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-460
168. 81400 Antidesma sp. M. Norsaengsri 12195
169. 82095 Antidesma sp. M. Norsaengsri 12127
170. 84196 Antidesma sp. W. Pongamornkul 4982
171. 84393 Antidesma sp. K. Kertsawang 3247
172. 85419 Antidesma sp. C. Maknoi 8067
173. 86357 Antidesma sp. M. Wongnak s.n.
174. 92486 Antidesma sp. L. Kamkom s.n.
175. 92489 Antidesma sp. R. Suksathan 208
176. 92612 Antidesma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-003
177. 92697 Antidesma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-088
178. 95583 Antidesma sp. W. Pongamornkul 5944
179. 95612 Antidesma sp. W. Pongamornkul 5973
180. 96571 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 087/60
181. 96462 Antidesma sp. Mahasarakham University 145
182. 96718 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 234/60
183. 97110 Antidesma sp. P. Phaosrichai 494
184. 97052 Antidesma sp. P. Phaosrichai 436
185. 97163 Antidesma sp. P. Phaosrichai 547
186. 98606 Antidesma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-083
187. 101693 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6234
188. 101694 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6235
189. 101701 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6242
190. 101179 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6200
191. 104632 Antidesma sp. C. Maknoi 5776
192. 104533 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6310
193. 104538 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6315
194. 104576 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6353
195. 104597 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6374
196. 104902 Antidesma sp. C. Maknoi 6058
197. 105532 Antidesma sp. C. Maknoi 6875
198. 105621 Antidesma sp. C. Maknoi 7049
199. 105773 Antidesma sp. Pimsiri PN038
200. 105806 Antidesma sp. Pimsiri PN090
201. 107077 Antidesma sp. C. Maknoi 4842
202. 107105 Antidesma sp. C. Maknoi 4873
203. 111050 Antidesma sp. K. Kertsawang 4619
204. 111144 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-092
205. 111312 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-260
206. 111355 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-303
207. 113183 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3877
208. 113263 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3956
209. 113941 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-191
210. 115171 Antidesma sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 706
211. 115201 Antidesma sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 736
212. 115359 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 894
213. 115836 Antidesma sp. K. Wangwasit 180425-32
214. 115848 Antidesma sp. K. Wangwasit 180426-10
215. 116060 Antidesma sp. K. Wangwasit 180912-51
216. 117451 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1543
217. 117536 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1628
218. 117785 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-155
219. 117828 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-198
220. 117839 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-209
221. 117861 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-231
222. 117877 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-247
223. 118874 Antidesma sp. K. Inthamma 452
224. 118919 Antidesma sp. K. Inthamma 498
225. 119016 Antidesma sp. K. Inthamma 603
226. 121251 Antidesma sp. N. Boonruang 0312
227. 121379 Antidesma sp. N. Boonruang 0440

ปิด

QR code