ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 17668
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Viola sumatrana Miq.
Family name

ชื่อวงศ์

VIOLACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 1447
Collected date

วันที่เก็บ

25 May 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Stoloniferous herb in hill evergreen. Fruit green. *(with living material.)
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2544 Viola sumatrana Miq. W. Nanakorn et al. 2544
2. 8343 Viola sumatrana Miq. W. Nanakorn et al. 8343
3. 10284 Viola sumatrana Miq. W. Nanakorn et al. 10284
4. 12312 Viola sumatrana Miq. P. Suksathan 1207
5. 14508 Viola sumatrana Miq. S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 297
6. 15681 Viola sumatrana Miq. P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 991
7. 16875 Viola sumatrana Miq. P. Suksathan 2284
8. 19318 Viola sumatrana Miq. S. Watthana 1088
9. 20595 Viola sumatrana Miq. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1494
10. 21855 Viola sumatrana Miq. S. Watthana and P. Suksathan 1647
11. 23909 Viola sumatrana Miq. W. Nanakorn et al. 23909
12. 23914 Viola sumatrana Miq. C. Glamwaewwong 556
13. 27712 Viola sumatrana Miq. C. Maknoi 898
14. 31251 Viola sumatrana Miq. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2926
15. 31672 Viola sumatrana Miq. C. Maknoi 1046
16. 35629 Viola sumatrana Miq. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8466
17. 36374 Viola sumatrana Miq. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3017
18. 37389 Viola sumatrana Miq. S. Watthana 2658
19. 42507 Viola sumatrana Miq. Zhou Shi-shun 3719
20. 46469 Viola sumatrana Miq. W. Pongamornkul 2544
21. 50346 Viola sumatrana Miq. Harwood, B. 2071
22. 65657 Viola sumatrana Miq. M. Norsaengsri 10147
23. 72835 Viola sumatrana Miq. M. Norsaengsri 10948
24. 74420 Viola sumatrana Miq. Zhou-Shishun 8381
25. 79269 Viola sumatrana Miq. P. Srisanga, N. Shintani, S. Komatsu & P. Panyachan 3869
26. 84032 Viola sumatrana Miq. W. Pongamornkul 4818
27. 103788 Viola sumatrana Miq. Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-16

ปิด

QR code