ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 17712
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 638
Collected date

วันที่เก็บ

31 May 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei (IBSC)
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30 cm tall in dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Dicot
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 159 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Nanakorn et al. 159
2. 5267 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Nanakorn et al. 5267
3. 5270 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Nanakorn et al. 5270
4. 5573 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Nanakorn et al. 5573
5. 8007 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Nanakorn et al. 8007
6. 10278 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Pongamornkul 49
7. 10298 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Nanakorn et al. 10298
8. 16201 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng S. Intamusik 69
9. 19061 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri s.n.
10. 19382 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Glamwaewwong 13
11. 19389 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Glamwaewwong 20
12. 29135 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng S. Watthana & H. Kurzweil 2188
13. 32209 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng J.F. Maxwell 06-109
14. 35448 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8269
15. 35449 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN 8270
16. 36136 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri & C. Lakoet 2771
17. 36476 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng P. Srisanga with W. Nanakorn, P. Suksathan, P. Panyachan 3120
18. 45197 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng D. Khrueasan MS845
19. 49072 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng S. Watthana 3331
20. 49785 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri 6304
21. 55409 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri & N. Tathana 8397
22. 55680 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri & N. Tathana 8480
23. 62795 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri 10007
24. 62835 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri 10047
25. 62978 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Lakoet 315
26. 64459 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Pongamornkul 3008
27. 67478 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri et al. 0041
28. 73320 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Lakoet 0478
29. 73412 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Lakoet 0570
30. 79312 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. Tanming 754
31. 80586 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3088
32. 81975 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri 12008
33. 81794 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng M. Norsaengsri 11828
34. 88355 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng N. Muangyen 207
35. 88333 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng N. Muangyen 185
36. 96859 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Glamwaewwong 375/60
37. 96881 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Glamwaewwong 397/60
38. 105191 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F. Deng C. Maknoi 6427

ปิด

QR code