ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 17756
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Viola sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VIOLACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana and P. Suksathan 761
Collected date

วันที่เก็บ

10 May 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb; flower bluish
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Scotland, United Kingdom
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10358 Viola sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 35
2. 9781 Viola sp. W. Nanakorn et al. 9781
3. 17755 Viola sp. S. Watthana and P. Suksathan 760
4. 18454 Viola sp. P. Suksathan 2781
5. 20685 Viola sp. S. Watthana 1293
6. 27748 Viola sp. C. Maknoi 934
7. 29869 Viola sp. C. Maknoi 1462
8. 70456 Viola sp. C. Maknoi 3323
9. 76344 Viola sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094144
10. 82409 Viola sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097306
11. 82410 Viola sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097414
12. 90538 Viola sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-459
13. 91060 Viola sp. N. Muangyen 1070
14. 95098 Viola sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-137
15. 98450 Viola sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-330
16. 98451 Viola sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-331
17. 98873 Viola sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-350
18. 98874 Viola sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-351
19. 113365 Viola sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-66
20. 122684 Viola sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-154
21. 122991 Viola sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-462
22. 133980 Viola sp. Sulisa Nansai 28
23. 135600 Viola sp. T. Shimizu, F. Konta, H. Takahashi 4189
24. 136016 Viola sp. W. Pongamornkul 7978
25. 136138 Viola sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 52
26. 140202 Viola sp. Kazumi Fujikawa, Chika Mouri, Ling Shing Maung, Hung Maung, Aung Thay 050007

ปิด

QR code