ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 17841
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eriobotrya sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ROSACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 1834
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

15    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 426 Eriobotrya sp. W. Nanakorn et al. 426
2. 4898 Eriobotrya sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 69
3. 6759 Eriobotrya sp. W. Nanakorn et al. 6759
4. 8468 Eriobotrya sp. W. Nanakorn et al. 8468
5. 15080 Eriobotrya sp. P. Suksathan 1045
6. 15971 Eriobotrya sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1884
7. 16853 Eriobotrya sp. P. Suksathan 2262
8. 42463 Eriobotrya sp. Wang Hong 8396
9. 47267 Eriobotrya sp. Chusie KY515
10. 50917 Eriobotrya sp. S. Watthana 3650
11. 67685 Eriobotrya sp. Jatupol K. 952
12. 77823 Eriobotrya sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-38
13. 80425 Eriobotrya sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-240
14. 80684 Eriobotrya sp. W. Pongamornkul 4541
15. 104501 Eriobotrya sp. W. Pongamornkul 6278

ปิด

QR code