ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 1797
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Torenia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Linderniaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 1797
Collected date

วันที่เก็บ

26 Sep 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20 cm high; scattered in hill evergreen forest. Flower terminal and axillary, violet color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

138    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1401 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 1401
2. 4198 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 4198
3. 3786 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 3786
4. 4157 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 4157
5. 5190 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 5190
6. 5927 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 5927
7. 9822 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 9822
8. 11717 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 11717
9. 12175 Torenia sp. W. La-ongsri 8
10. 18252 Torenia sp. M. Norsaengsri 1023
11. 20400 Torenia sp. P. Thongson 145
12. 21462 Torenia sp. M. Norsaengsri 1707
13. 21206 Torenia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2080
14. 25756 Torenia sp. C. Maknoi 293
15. 27675 Torenia sp. C. Maknoi 861
16. 30074 Torenia sp. S. Watthana 2345
17. 30359 Torenia sp. C. Maknoi 1498
18. 31597 Torenia sp. A. Keratikornkol 386
19. 31727 Torenia sp. C. Maknoi 1685
20. 36372 Torenia sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3015
21. 38917 Torenia sp. C. Maknoi 2587
22. 40842 Torenia sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6062
23. 42635 Torenia sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6118
24. 45693 Torenia sp. D. Khrueasan MS 762
25. 47039 Torenia sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 260
26. 48118 Torenia sp. W. Boonprakop 127
27. 48725 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38288
28. 48797 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38447
29. 48874 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 49764
30. 49764 Torenia sp. M. Norsaengsri 6283
31. 52867 Torenia sp. Yin-Jiangtao 1749
32. 53300 Torenia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7966
33. 53404 Torenia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8081
34. 53689 Torenia sp. M. Norsaengsri 5945
35. 57225 Torenia sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 72
36. 58240 Torenia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8772
37. 61444 Torenia sp. Ling Shein Mang 87682
38. 62346 Torenia sp. Romklao Botanical Garden 2555 633
39. 63809 Torenia sp. M. Norsaengsri 2176
40. 64032 Torenia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6928
41. 64701 Torenia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9965
42. 67710 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak 20
43. 67970 Torenia sp. C. Lakoet 351
44. 70376 Torenia sp. C. Maknoi 3243
45. 70419 Torenia sp. C. Maknoi 3286
46. 75341 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95035
47. 75435 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95090
48. 75506 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95206
49. 75931 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 94684
50. 75974 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94317
51. 82206 Torenia sp. P. Phaosrichai 139
52. 85178 Torenia sp. P. Phaosrichai 287
53. 85917 Torenia sp. M. Norsaengsri 12570
54. 91856 Torenia sp. N. Muangyen 1224
55. 92643 Torenia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 34
56. 94453 Torenia sp. N. Muangyen 1580
57. 95087 Torenia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 126
58. 98658 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 135
59. 98867 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 344
60. 100850 Torenia sp. P. Phaosrichai 577
61. 100881 Torenia sp. P. Phaosrichai 606
62. 100894 Torenia sp. P. Phaosrichai 619
63. 104947 Torenia sp. C. Maknoi 6104
64. 105124 Torenia sp. C. Maknoi 6314
65. 105148 Torenia sp. C. Maknoi 6339
66. 110086 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 959
67. 110091 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 964
68. 111073 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 22
69. 111242 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 190
70. 111267 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 215
71. 111295 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 243
72. 111332 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 280
73. 111500 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 23
74. 111627 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 150
75. 111728 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 248
76. 111761 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 281
77. 113682 Torenia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 383
78. 113833 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 83
79. 113888 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 138
80. 114002 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 252
81. 114054 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 304
82. 114081 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 331
83. 114083 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 333
84. 114160 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 410
85. 114163 Torenia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 413
86. 115552 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1444
87. 116952 Torenia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 144
88. 117118 Torenia sp. N. Muangyen 2385
89. 117248 Torenia sp. N. Muangyen 2515
90. 120657 Torenia sp. N. Muangyen 2640
91. 121421 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1041
92. 121438 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1058
93. 122611 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 82
94. 122754 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 224
95. 122904 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 374
96. 122932 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 402
97. 122938 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 408
98. 122946 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 416
99. 122948 Torenia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 419
100. 123125 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 119
101. 123167 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 161
102. 123222 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 216
103. 123236 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 230
104. 123263 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 257
105. 123330 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 324
106. 123351 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 345
107. 123459 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 453
108. 123480 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 18
109. 123611 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 147
110. 123784 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 321
111. 123814 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 351
112. 124767 Torenia sp. N. Muangyen 3344
113. 127332 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1967
114. 128350 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2151
115. 130506 Torenia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 783
116. 130610 Torenia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 887
117. 130637 Torenia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 914
118. 133567 Torenia sp. Natdanai Pan-in V 352
119. 134246 Torenia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3680
120. 134252 Torenia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3686
121. 134322 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2672
122. 134348 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2698
123. 135880 Torenia sp. W. Pongamornkul 7848
124. 136131 Torenia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 45
125. 138318 Torenia sp. K. Inthamma 1594
126. 138416 Torenia sp. K. Inthamma 1692
127. 138418 Torenia sp. K. Inthamma 1694
128. 138789 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3668
129. 138793 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3672
130. 138813 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3692
131. 138818 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3697
132. 138848 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3727
133. 138936 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3815
134. 139689 Torenia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3931
135. 141440 Torenia sp. K. Inthamma KI 713
136. 142677 Torenia sp. C. Maknoi et al. 5089
137. 143130 Torenia sp. C. Maknoi et al. 6969
138. 143145 Torenia sp. C. Maknoi et al. 6984

ปิด

QR code