ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 18455
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crotalaria sessiliflora L.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 2782
Collected date

วันที่เก็บ

26 Sep 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

C. Glamwaewwong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

in open mixed pine f., flw. pinkish
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1662 Crotalaria sessiliflora L. W. Nanakorn et al. 1662
2. 4653 Crotalaria sessiliflora L. W. Nanakorn et al. 4653
3. 5293 Crotalaria sessiliflora L. W. Nanakorn et al. 5293
4. 5696 Crotalaria sessiliflora L. W. Nanakorn et al. 5696
5. 7766 Crotalaria sessiliflora L. W. Nanakorn et al. 7766
6. 18193 Crotalaria sessiliflora L. M. Norsaengsri 964
7. 22221 Crotalaria sessiliflora L. P. Srisanga 2281
8. 22128 Crotalaria sessiliflora L. C. Glamwaewwong 39
9. 24702 Crotalaria sessiliflora L. C. Glamwaewwong 851
10. 33533 Crotalaria sessiliflora L. H. Fukuhara FOK-078362
11. 35226 Crotalaria sessiliflora L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8014
12. 35440 Crotalaria sessiliflora L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8260
13. 35811 Crotalaria sessiliflora L. C. Maknoi 1743
14. 36464 Crotalaria sessiliflora L. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3108
15. 38075 Crotalaria sessiliflora L. S. Watthana 2776
16. 43199 Crotalaria sessiliflora L. J.F. Maxwell 09-307
17. 45196 Crotalaria sessiliflora L. D. Khrueasan MS817
18. 45623 Crotalaria sessiliflora L. D. Khrueasan s.n.
19. 60744 Crotalaria sessiliflora L. Law Shein 088294
20. 61240 Crotalaria sessiliflora L. Ling Shein Man 087949
21. 62837 Crotalaria sessiliflora L. M. Norsaengsri 10049
22. 71447 Crotalaria sessiliflora L. W. Pongamornkul 3887
23. 73266 Crotalaria sessiliflora L. C. Lakoet 0424
24. 77373 Crotalaria sessiliflora L. H. Fukuhara FOK-078362
25. 89052 Crotalaria sessiliflora L. N. Muangyen 643
26. 94852 Crotalaria sessiliflora L. S. Bunma 140
27. 116171 Crotalaria sessiliflora L. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6823

ปิด

QR code