ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 18531
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lactuca sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 2858
Collected date

วันที่เก็บ

14 Oct 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Perennial herb, white latex, flw. blue, open limestone cliff
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2220
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7926 Lactuca sp. W. Nanakorn et al. 7926
2. 10712 Lactuca sp. W. Nanakorn et al. 10712
3. 11502 Lactuca sp. P. Suksathan 1112
4. 15447 Lactuca sp. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 633
5. 16499 Lactuca sp. P. Suksathan 2172
6. 19497 Lactuca sp. W. Pongamornkul 664
7. 21580 Lactuca sp. P. Suksathan s.n.
8. 22752 Lactuca sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2484
9. 25651 Lactuca sp. C. Maknoi 187
10. 34147 Lactuca sp. W. Pongamornkul 2072
11. 36579 Lactuca sp. C. Maknoi 1899
12. 69069 Lactuca sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089314
13. 81796 Lactuca sp. M. Norsaengsri 11830
14. 81997 Lactuca sp. M. Norsaengsri 12030
15. 89103 Lactuca sp. N. Muangyen 694
16. 90085 Lactuca sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-8
17. 90267 Lactuca sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-190
18. 90295 Lactuca sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-218
19. 90424 Lactuca sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-346
20. 92528 Lactuca sp. W. Pongamornkul 5331
21. 104296 Lactuca sp. S. Kamonnate 862
22. 111765 Lactuca sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-285

ปิด

QR code