ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 18583
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calamus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ARECACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 1743
Collected date

วันที่เก็บ

10 Nov 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber 25 m long by stream bank in evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1680
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5008 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 5008
2. 7699 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 7699
3. 8131 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 8131
4. 14478 Calamus sp. T. Hawanonda 073
5. 17071 Calamus sp. P. Suksathan 2400
6. 17075 Calamus sp. P. Suksathan 2404
7. 18581 Calamus sp. P. Srisanga 1741
8. 19823 Calamus sp. S. Watthana et al. 1111
9. 20304 Calamus sp. M. Norsaengsri 1363
10. 20305 Calamus sp. M. Norsaengsri 1364
11. 20319 Calamus sp. M. Norsaengsri 1378
12. 20518 Calamus sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1417
13. 20628 Calamus sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1527
14. 20629 Calamus sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1528
15. 23584 Calamus sp. R. Pongsattayapipat, P. Suksathan and C. Maknoi 31
16. 25547 Calamus sp. T. Tatiya s.n.
17. 30187 Calamus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-52A
18. 31444 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 704
19. 31446 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 706
20. 31447 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 707
21. 31451 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 711
22. 31452 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 712
23. 31453 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 713
24. 31456 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 716
25. 31460 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 720
26. 31466 Calamus sp. Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat & Katija Anker 726
27. 31469 Calamus sp. Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat & Katija Anker 729
28. 33281 Calamus sp. Jatupol K. 07-062
29. 34263 Calamus sp. W. Pongamornkul 1621
30. 35835 Calamus sp. C. Maknoi 1767
31. 36065 Calamus sp. Jatupol K. 08-406
32. 39640 Calamus sp. M. Norsaengsri 4728
33. 44937 Calamus sp. Jitipon Tasaneeyakon HN1840
34. 44964 Calamus sp. Piyawan Winichainan HN1183
35. 48126 Calamus sp. W. Boonprakop 0135
36. 52198 Calamus sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1440
37. 52227 Calamus sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1469
38. 56846 Calamus sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2036
39. 62134 Calamus sp. D. Khrueasan MS453
40. 66878 Calamus sp. W. Pongamornkul 3460
41. 78223 Calamus sp. V. Nguanchoo 376
42. 80072 Calamus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097732
43. 80325 Calamus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-140
44. 94995 Calamus sp. Ploy Hutasing 025
45. 101325 Calamus sp. Jittiporn Thasaniyakorn 122-124
46. 106377 Calamus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 832
47. 106845 Calamus sp. P. Panyadee and W. Khattiyot 110
48. 109602 Calamus sp. Jittiporn Tassaniyakorn 122
49. 125694 Calamus sp. K. Punchay 497
50. 128137 Calamus sp. K. Inthamma 995
51. 136296 Calamus sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 215
52. 140075 Calamus sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10117
53. 140085 Calamus sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10127

ปิด

QR code