ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 18782
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hedyotis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn 620
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 1984
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herbs, 30 cm high, abundant in moist open places route to the waterfall.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Ranong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

289    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3794 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3794
2. 3404 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3404
3. 3424 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3424
4. 3738 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3738
5. 3977 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3977
6. 4495 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 4495
7. 4657 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 4657
8. 5156 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 5156
9. 5292 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 5292
10. 6936 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 6936
11. 7583 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 7583
12. 8725 Hedyotis sp. W. Nanakorn 8725
13. 9230 Hedyotis sp. W. Nanakorn 9230
14. 10499 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 158
15. 10534 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 195
16. 11610 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 209
17. 11667 Hedyotis sp. P. Srisanga 255
18. 13619 Hedyotis sp. P. Suksathan 1385
19. 14396 Hedyotis sp. P. Suksathan 1701
20. 14398 Hedyotis sp. P. Suksathan 1703
21. 14756 Hedyotis sp. K. Larsen et al. 45737
22. 14901 Hedyotis sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 441
23. 15281 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 809
24. 15718 Hedyotis sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1820
25. 16198 Hedyotis sp. S. Intamusik 66
26. 16847 Hedyotis sp. P. Suksathan 2256
27. 16899 Hedyotis sp. P. Suksathan 2308
28. 16925 Hedyotis sp. P. Suksathan 2334
29. 17085 Hedyotis sp. P. Suksathan 2414
30. 17104 Hedyotis sp. P. Suksathan 2433
31. 18266 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1038
32. 19440 Hedyotis sp. P. Suksathan 2688
33. 20259 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1318
34. 21059 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1632
35. 21116 Hedyotis sp. C. Maknoi 114.1
36. 21326 Hedyotis sp. P. Srisanga 2177
37. 21360 Hedyotis sp. S. Watthana 1367
38. 22363 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1933
39. 23437 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 962
40. 25655 Hedyotis sp. C. Maknoi 191
41. 27213 Hedyotis sp. P. Suksathan 3866
42. 27635 Hedyotis sp. C. Maknoi 821
43. 27658 Hedyotis sp. C. Maknoi 844
44. 27730 Hedyotis sp. C. Maknoi 916
45. 27734 Hedyotis sp. C. Maknoi 920
46. 28187 Hedyotis sp. S. Watthana & S. Pumicong 2079
47. 28288 Hedyotis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-15
48. 28450 Hedyotis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-10
49. 28992 Hedyotis sp. S. Suddee et al. 2548
50. 29066 Hedyotis sp. S. Suddee et al. 2644
51. 30309 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1264
52. 31187 Hedyotis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2862
53. 31272 Hedyotis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2947
54. 31507 Hedyotis sp. C. Maknoi 1629
55. 31963 Hedyotis sp. C. Maknoi 1125
56. 31968 Hedyotis sp. C. Maknoi 1130
57. 31705 Hedyotis sp. C. Maknoi 1663
58. 31761 Hedyotis sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1168
59. 31771 Hedyotis sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1178
60. 31826 Hedyotis sp. C. Maknoi 1543
61. 34110 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2035
62. 34410 Hedyotis sp. Warintorn K. 08-240
63. 35194 Hedyotis sp. C. Maknoi 2422
64. 35456 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8277
65. 35527 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8352
66. 35601 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8435
67. 36315 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2262
68. 36377 Hedyotis sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3020
69. 36496 Hedyotis sp. C. Maknoi 1816
70. 36873 Hedyotis sp. P. Wessumritt 21
71. 37096 Hedyotis sp. P. Suksathan 4659
72. 38193 Hedyotis sp. P. Wessumritt 119
73. 38800 Hedyotis sp. C. Maknoi 2470
74. 38906 Hedyotis sp. C. Maknoi 2576
75. 40274 Hedyotis sp. C. Maknoi 2636
76. 41215 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5604
77. 41816 Hedyotis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 92
78. 41825 Hedyotis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 106
79. 42637 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6120
80. 42675 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6159
81. 43451 Hedyotis sp. K. Kertsawang 1272
82. 45974 Hedyotis sp. C. Maknoi 3886
83. 46108 Hedyotis sp. C. Maknoi 3803
84. 46290 Hedyotis sp. S. Sawangsawat 13
85. 46327 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 3322
86. 46443 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2518
87. 46494 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2569
88. 46579 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 3550
89. 46658 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5632
90. 47003 Hedyotis sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 224
91. 47036 Hedyotis sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 257
92. 47864 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7032
93. 47918 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7086
94. 47950 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7118
95. 48146 Hedyotis sp. W. Boonprakop 0119
96. 48500 Hedyotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38724
97. 48440 Hedyotis sp. K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-4477
98. 49997 Hedyotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38407
99. 50460 Hedyotis sp. Li-Jianwu Cx00013
100. 50474 Hedyotis sp. Li-Jianwu Cx00030
101. 50772 Hedyotis sp. S. Watthana 3501
102. 51220 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2635
103. 53552 Hedyotis sp. Yin-Jiantao 1252
104. 53877 Hedyotis sp. C. Maknoi 3159
105. 53892 Hedyotis sp. C. Maknoi 3174
106. 53917 Hedyotis sp. C. Maknoi 3199
107. 55824 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
108. 55825 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
109. 55826 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
110. 55833 Hedyotis sp. Sawai 1038
111. 55835 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
112. 55842 Hedyotis sp. S. Mattapha 672
113. 55843 Hedyotis sp. S. Bunwong 307
114. 55844 Hedyotis sp. S. Bunwong et al. 172
115. 55895 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. 122/2003
116. 55994 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8609
117. 56005 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8620
118. 56075 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8854
119. 56880 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9190
120. 57279 Hedyotis sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0105
121. 58236 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8768
122. 58563 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9598
123. 58595 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9630
124. 59269 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9806
125. 62204 Hedyotis sp. W. Boonprakop 0465
126. 62848 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10060
127. 62888 Hedyotis sp. C. Lakoet 224
128. 63849 Hedyotis sp. P. Thongson 34
129. 64040 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6948
130. 64067 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6999
131. 64489 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 3038
132. 65034 Hedyotis sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6296
133. 66299 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 3337
134. 66756 Hedyotis sp. C. Maknoi 4250
135. 67492 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2070
136. 67636 Hedyotis sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 903
137. 67801 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10481
138. 67885 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10565
139. 68254 Hedyotis sp. C. Maknoi 4359
140. 70373 Hedyotis sp. C. Maknoi 3240
141. 70375 Hedyotis sp. C. Maknoi 3242
142. 70399 Hedyotis sp. C. Maknoi 3266
143. 70406 Hedyotis sp. C. Maknoi 3273
144. 70407 Hedyotis sp. C. Maknoi 3274
145. 71189 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2851
146. 72681 Hedyotis sp. C. Maknoi 4916
147. 72846 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10959
148. 73264 Hedyotis sp. C. Lakoet 0422
149. 73337 Hedyotis sp. C. Lakoet 0495
150. 76249 Hedyotis sp. C. Maknoi 7099
151. 74809 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 04283
152. 75079 Hedyotis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2517
153. 75382 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095481
154. 75468 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095138
155. 75674 Hedyotis sp. W. Tanming 562
156. 75928 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094681A
157. 75975 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094320
158. 76003 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095359
159. 76569 Hedyotis sp. C. Maknoi 7138
160. 77640 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 11564
161. 79983 Hedyotis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097754
162. 80775 Hedyotis sp. K. Phoutthavong et al. 534
163. 81476 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11721
164. 80862 Hedyotis sp. K. Phoutthavong et al. 438
165. 81688 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11728
166. 82950 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 12334
167. 84694 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3475
168. 85578 Hedyotis sp. C. Maknoi 8277
169. 85489 Hedyotis sp. C. Maknoi 8188
170. 85571 Hedyotis sp. C. Maknoi 8270
171. 86159 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-163
172. 86311 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-315
173. 86514 Hedyotis sp. W. Tanming 966
174. 86865 Hedyotis sp. C. Glamwaewwong 158/58
175. 87561 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-401
176. 88461 Hedyotis sp. N. Muangyen 313
177. 89626 Hedyotis sp. C. Maknoi 6379
178. 89333 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5433
179. 89411 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5511
180. 91031 Hedyotis sp. N. Muangyen 1041
181. 91288 Hedyotis sp. S. Sawangsawat 489
182. 92485 Hedyotis sp. L. Kamkom s.n.
183. 92607 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 325
184. 93456 Hedyotis sp. S. Daoh 18
185. 93747 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3666
186. 94149 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5849
187. 94240 Hedyotis sp. N. Muangyen 1368
188. 95116 Hedyotis sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-155
189. 94843 Hedyotis sp. S. Bunma 109
190. 94844 Hedyotis sp. S. Bunma 109.1
191. 94845 Hedyotis sp. S. Bunma 108
192. 96038 Hedyotis sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4221
193. 97078 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 462
194. 97104 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 488
195. 98277 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-157
196. 98712 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-189
197. 98447 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-327
198. 98448 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-328
199. 98844 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-321
200. 98875 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-352
201. 100793 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-396
202. 100800 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-403
203. 100833 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 560
204. 104235 Hedyotis sp. S. Kamonnate 702
205. 104250 Hedyotis sp. S. Kamonnate 814
206. 104481 Hedyotis sp. T. Khambai 504
207. 104577 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 6354
208. 104624 Hedyotis sp. C. Maknoi 5768
209. 104751 Hedyotis sp. C. Maknoi 5627
210. 104953 Hedyotis sp. C. Maknoi 6110
211. 104958 Hedyotis sp. C. Maknoi 6115
212. 105237 Hedyotis sp. C. Maknoi 6473
213. 106251 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 707
214. 106463 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 918
215. 106764 Hedyotis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 484
216. 106887 Hedyotis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 598
217. 107452 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-224
218. 107501 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-279
219. 111009 Hedyotis sp. K. Kertsawang 4578
220. 111172 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-120
221. 111474 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-422
222. 111501 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-024
223. 111305 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-253
224. 111316 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-264
225. 111340 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-288
226. 111415 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-363
227. 111456 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-404
228. 111457 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-405
229. 111548 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-071
230. 111553 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-076
231. 111563 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-086
232. 111612 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-135
233. 111674 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-197
234. 111724 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-244
235. 111744 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-264
236. 111762 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-282
237. 111778 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-298
238. 112490 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1267
239. 113666 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-367
240. 113174 Hedyotis sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6777
241. 113201 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3895
242. 113420 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-121
243. 113627 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-328
244. 113688 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-389
245. 113698 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-399
246. 113770 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-020
247. 113817 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-067
248. 113820 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-070
249. 113866 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-116
250. 113876 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-126
251. 113958 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-208
252. 114003 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-253
253. 114027 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-277
254. 114114 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-364
255. 114135 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-385
256. 114177 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-427
257. 116069 Hedyotis sp. K. Wangwasit 180913-3
258. 116937 Hedyotis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-129
259. 117448 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1540
260. 117601 Hedyotis sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1693
261. 117852 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-222
262. 117872 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-242
263. 117878 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-248
264. 117937 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-307
265. 117954 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-324
266. 118284 Hedyotis sp. K. Inthamma 172
267. 118547 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3853
268. 118583 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3889
269. 120943 Hedyotis sp. N. Muangyen 2925
270. 121427 Hedyotis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1047
271. 121785 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1845
272. 122106 Hedyotis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1439
273. 122962 Hedyotis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-433
274. 123496 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-034
275. 123507 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-045
276. 123540 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-078
277. 123556 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-094
278. 123558 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-096
279. 123629 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-165
280. 123631 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-167
281. 123642 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-179
282. 123648 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-185
283. 123724 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-261
284. 123725 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-262
285. 123801 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-338
286. 123819 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-356
287. 123830 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-367
288. 123836 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-373
289. 125071 Hedyotis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 693

ปิด

QR code