ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 18933
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 18933
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jun 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 15 m high. Flowers pale yellow-white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

62    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16129 Terminalia sp. P. Suksathan 1993
2. 19129 Terminalia sp. W. Nanakorn et al. 19129
3. 20527 Terminalia sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1426
4. 20552 Terminalia sp. M. Norsaengsri, W. Booncahi, W. Nanakorn 1451
5. 22076 Terminalia sp. M. Norsaengsri 1831
6. 27289 Terminalia sp. W. Nanakorn et al. s.n.
7. 27404 Terminalia sp. P. Kumphet sn. 88
8. 28939 Terminalia sp. W. Nanakorn et al. 28939
9. 34525 Terminalia sp. Warintorn K. 08-356
10. 34675 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3338
11. 35740 Terminalia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8595
12. 36193 Terminalia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3929
13. 37818 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3774
14. 37980 Terminalia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3077
15. 39813 Terminalia sp. M. Norsaengsri 4920
16. 45732 Terminalia sp. Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n.
17. 46345 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3338
18. 49811 Terminalia sp. M. Norsaengsri 6331
19. 53307 Terminalia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7973
20. 53705 Terminalia sp. M. Norsaengsri 5961
21. 57976 Terminalia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9078
22. 57977 Terminalia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9079
23. 60028 Terminalia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2188
24. 64732 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3303
25. 64700 Terminalia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9964
26. 64749 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3353
27. 65986 Terminalia sp. M. Norsaengsri 2075.1
28. 65991 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3172
29. 67210 Terminalia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 723
30. 67024 Terminalia sp. W. Pongamornkul 3606
31. 67128 Terminalia sp. Jatupol K. & C. Maknoi 531
32. 67286 Terminalia sp. M. Norsaengsri 4173
33. 67573 Terminalia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 840
34. 67623 Terminalia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 890
35. 70204 Terminalia sp. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 186
36. 71583 Terminalia sp. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1120
37. 72695 Terminalia sp. C. Maknoi 4930
38. 75474 Terminalia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095315
39. 75846 Terminalia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095329
40. 76691 Terminalia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11127
41. 78058 Terminalia sp. W. Pongamornkul 4403
42. 78415 Terminalia sp. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035514
43. 78416 Terminalia sp. Ling Shein Man 052163
44. 78418 Terminalia sp. Ling Shein Man 055254
45. 81534 Terminalia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097178
46. 81535 Terminalia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097915
47. 83901 Terminalia sp. S. Sawangsawat 615
48. 85444 Terminalia sp. C. Maknoi 8092
49. 85445 Terminalia sp. C. Maknoi 8093
50. 84624 Terminalia sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3866
51. 85308 Terminalia sp. C. Maknoi 7956
52. 86204 Terminalia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-208
53. 97130 Terminalia sp. P. Phaosrichai 514
54. 97515 Terminalia sp. C. Maknoi 5496
55. 105235 Terminalia sp. C. Maknoi 6471
56. 106970 Terminalia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 681
57. 110682 Terminalia sp. N. Muangyen 1888
58. 112829 Terminalia sp. N. Muangyen 2316
59. 115492 Terminalia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1384
60. 117430 Terminalia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1522
61. 121022 Terminalia sp. N. Muangyen 3004
62. 121119 Terminalia sp. N. Muangyen 3101

ปิด

QR code