ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 19019
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Burmannia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

BURMANNIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 19019
Collected date

วันที่เก็บ

8 Sep 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers bluish-white. Open areas.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7552 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 7552
2. 7601 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 7601
3. 8070 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 8070
4. 8209 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 8209
5. 12395 Burmannia sp. P. Suksathan 1290
6. 15996 Burmannia sp. S. Watthana 690
7. 18459 Burmannia sp. P. Suksathan 2786
8. 18482 Burmannia sp. P. Suksathan 2809
9. 18878 Burmannia sp. M. Norsaengsri 1126
10. 19268 Burmannia sp. S. Watthana and M. Wongnak 979
11. 21368 Burmannia sp. S. Watthana 1375
12. 21742 Burmannia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1534
13. 21549 Burmannia sp. S. Watthana 1444
14. 21581 Burmannia sp. P. Suksathan s.n.
15. 21803 Burmannia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1595
16. 22364 Burmannia sp. M. Norsaengsri 1934
17. 22366 Burmannia sp. M. Norsaengsri 1936
18. 25792 Burmannia sp. C. Maknoi 328
19. 25794 Burmannia sp. C. Maknoi 330
20. 25932 Burmannia sp. P. Suksathan 3589
21. 25940 Burmannia sp. P. Suksathan 3597
22. 28508 Burmannia sp. S. Pumicong 388
23. 29386 Burmannia sp. P. Suksathan 1200
24. 29432 Burmannia sp. P. Suksathan s.n.
25. 31797 Burmannia sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1204
26. 36102 Burmannia sp. S. Watthana 2492
27. 36465 Burmannia sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3109
28. 40949 Burmannia sp. K. Kertsawang 939
29. 48233 Burmannia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 038
30. 48370 Burmannia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51890
31. 50307 Burmannia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52224
32. 54193 Burmannia sp. M. Norsaengsri 5974
33. 54207 Burmannia sp. M. Norsaengsri & P. Panyachan 8224
34. 57218 Burmannia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0065
35. 68023 Burmannia sp. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0038
36. 76590 Burmannia sp. C. Maknoi 7159
37. 77829 Burmannia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-44
38. 81465 Burmannia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11711
39. 83971 Burmannia sp. M. Pinyosak & P. Wessumritt 268
40. 85956 Burmannia sp. K. Wangwasit 041013-6
41. 86388 Burmannia sp. M. Wongnak 187
42. 102003 Burmannia sp. K. Kertsawang 4267
43. 102041 Burmannia sp. K. Kertsawang 4305
44. 102070 Burmannia sp. K. Kertsawang 4334
45. 102113 Burmannia sp. K. Kertsawang 4377
46. 102115 Burmannia sp. K. Kertsawang 4379
47. 139230 Burmannia sp. S. Pumikong 2019 151

ปิด

QR code