ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 18991
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lysimachia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Primulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 18991
Collected date

วันที่เก็บ

31 Sep 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20-40 cm high. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9254 Lysimachia sp. W. Nanakorn 9254
2. 9782 Lysimachia sp. W. Nanakorn et al. 9782
3. 15828 Lysimachia sp. P. Srisanga, C. Puff 1045
4. 15838 Lysimachia sp. P. Srisanga, C. Puff 1035
5. 16397 Lysimachia sp. P. Suksathan 2072
6. 16930 Lysimachia sp. P. Suksathan 2339
7. 20683 Lysimachia sp. S. Watthana 1291
8. 21178 Lysimachia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2052
9. 22945 Lysimachia sp. C. Glamwaewwong 194
10. 27711 Lysimachia sp. C. Maknoi 897
11. 36370 Lysimachia sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3013
12. 42211 Lysimachia sp. Zhou-Shishun 3819
13. 56430 Lysimachia sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga, Ling Shing Mang 51353
14. 60066 Lysimachia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2227
15. 64272 Lysimachia sp. Li-Jianwu 1191
16. 65171 Lysimachia sp. K. Srithi 698
17. 67681 Lysimachia sp. Jatupol K. 948
18. 71539 Lysimachia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1076
19. 75981 Lysimachia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95336
20. 76322 Lysimachia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94092
21. 76507 Lysimachia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94016
22. 77755 Lysimachia sp. M. Norsaengsri 11674
23. 87029 Lysimachia sp. C. Glamwaewwong 58 322
24. 90524 Lysimachia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 445
25. 98416 Lysimachia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 296
26. 100748 Lysimachia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 351
27. 105086 Lysimachia sp. C. Maknoi 6276
28. 113339 Lysimachia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 40
29. 116665 Lysimachia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 288
30. 116838 Lysimachia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 30
31. 131464 Lysimachia sp. Chusie Trisonthi BD 52
32. 131504 Lysimachia sp. Chusie Trisonthi BD 84 (1)
33. 133341 Lysimachia sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1130
34. 136177 Lysimachia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 91
35. 137146 Lysimachia sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103509
36. 138411 Lysimachia sp. K. Inthamma 1687
37. 138948 Lysimachia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3827
38. 142016 Lysimachia sp. W. Pongamornkul 714
39. 143150 Lysimachia sp. C. Maknoi et al. 6989

ปิด

QR code