ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 19102
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees
Family name

ชื่อวงศ์

Lauraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 19102
Collected date

วันที่เก็บ

19 Mar 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m high. Flowers white. By stream bank.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 83 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees W. Nanakorn et al. 83
2. 596 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees W. Nanakorn et al. 596
3. 1403 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees W. Nanakorn et al. 1403
4. 18303 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees M. Norsaengsri 1076
5. 19733 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees W. La-ongsri, M. Norsaengsri 95
6. 23888 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees W. Nanakorn et al. 23888
7. 29604 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees C. Maknoi 1346
8. 31993 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Pranee Palee 912
9. 32843 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees N. Muangyen 159
10. 37382 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees J.F. Maxwell 06 794
11. 37472 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees J.F. Maxwell 06 289
12. 43091 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Wang Hong 3540
13. 43116 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Wang Hong 6428
14. 44402 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Wang Hong 3532
15. 51454 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees M. Norsaengsri, N. Tathana 7524
16. 51722 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees M. Norsaengsri, N. Tathana 7776
17. 53040 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7612
18. 53624 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1688
19. 54826 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1819
20. 56896 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees M. Norsaengsri, N. Tathana 9206
21. 59253 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees M. Norsaengsri, N. Tathana 9790
22. 60878 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Ling Shein Mang 87256
23. 61493 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Ling Shein Mang 87617
24. 61840 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Ling Shein Mang 87324
25. 65423 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2636
26. 69584 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Zhou-Shishun 7039
27. 69923 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Kazumi Fujikawa, Keniji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda, Ling Shein Mang, Hong Mang 53025
28. 74578 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Zhou-Shishun 7183
29. 74609 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Zhou-Shishun 7642
30. 75441 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95096
31. 75651 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees W. Tanming 539
32. 81369 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees M. Norsaengsri 12164
33. 81998 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees M. Norsaengsri 12031
34. 82305 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees David J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi, S. Suddee 5823
35. 82353 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi, S. Suddee 5850
36. 84055 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees W. Pongamornkul 4841
37. 86148 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 152
38. 91056 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees N. Muangyen 1066
39. 91883 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees N. Muangyen 1251
40. 92632 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 23
41. 95084 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 123
42. 95186 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 225
43. 98808 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 285
44. 101044 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees D. Khrueasan 2
45. 101047 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees D. Khrueasan 6
46. 115280 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 815
47. 117987 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 357
48. 129221 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees Akharasit Bunsongthae 37
49. 131042 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1315
50. 133306 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1095

ปิด

QR code