ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 19358
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 1237
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jan 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei (IBSC)
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb whitish-blue by stream bank.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Dicot
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5545 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 5545
2. 5631 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 5631
3. 5726 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 5726
4. 8647 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 8647
5. 10299 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Nanakorn et al. 10299
6. 10380 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 57
7. 16464 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Suksathan 2137
8. 16794 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga 1271
9. 16861 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Suksathan 2270
10. 16880 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Suksathan 2289
11. 18575 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga 1735
12. 22534 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga 2373
13. 25985 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Suksathan 3641
14. 30272 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1226
15. 30283 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1238
16. 38333 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood P. Srisanga & P. Suksathan 3266
17. 42699 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood M. Norsaengsri & S. Intamusik 6162
18. 48671 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood M. Norsaengsri & N. Tathana 7422
19. 48924 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Tetsukazu Yahara & Hidetoshi Nagamasu T-50018
20. 48925 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Hiroshige Koyama, Shigeyuki Mitsuta & Tetsukazu Yahara T- 48719
21. 52158 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. La-ongsri & N. Romkham 1400
22. 52177 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. La-ongsri & N. Romkham 1419
23. 52258 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. La-ongsri & N. Romkham 1500
24. 52509 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Yin-Jiantao 1309
25. 52691 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi 2860
26. 52789 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi 2958
27. 53157 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1463
28. 53721 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood C. Maknoi 3002
29. 54724 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood S. Porntrai 28
30. 54911 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Sawai s.n.
31. 55000 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood S. Mattapha Sawai 70
32. 65656 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood M. Norsaengsri 10146
33. 65868 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood K. Srithi 588
34. 74375 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood Zhou-Shishun 7719
35. 80727 Strobilanthes dimorphotricha Hance subsp. rex (C.B. Clarke) J.R.I. Wood W. Pongamornkul 4584

ปิด

QR code