ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 19474
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globba sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 2722
Collected date

วันที่เก็บ

12 Aug 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

In evergreen forest, flw. orange, bracts white
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

259    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6835 Globba sp. W. Nanakorn et al. 6835
2. 9276 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9276
3. 9279 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9279
4. 9288 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9288
5. 9613 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9613
6. 11801 Globba sp. S. Sasrirat 6
7. 13325 Globba sp. McDonald et al. 5692
8. 15135 Globba sp. S. Watthana 535
9. 18493 Globba sp. P. Suksathan 2820
10. 20192 Globba sp. C. Maknoi T98
11. 20932 Globba sp. P. Srisanga 1944
12. 21376 Globba sp. S. Watthana 1384
13. 22869 Globba sp. C. Glamwaewwong 177
14. 22952 Globba sp. C. Glamwaewwong 201
15. 23160 Globba sp. P. Srisanga 2540
16. 23234 Globba sp. C. Glamwaewwong 255
17. 25748 Globba sp. C. Maknoi 285
18. 25707 Globba sp. C. Maknoi 244
19. 25764 Globba sp. C. Maknoi 301
20. 25765 Globba sp. C. Maknoi 302
21. 27744 Globba sp. C. Maknoi 930
22. 27764 Globba sp. C. Maknoi 345
23. 27831 Globba sp. C. Maknoi 947
24. 28037 Globba sp. S. Watthana & S. Pumicong 1990
25. 29374 Globba sp. P. Suksathan 2367
26. 29687 Globba sp. C. Maknoi 966
27. 29712 Globba sp. C. Maknoi 991
28. 30987 Globba sp. K. Kertsawang 693
29. 30493 Globba sp. P. Suksathan 4213
30. 30600 Globba sp. P. Suksathan 4220
31. 31381 Globba sp. K. Kertsawang 845
32. 31397 Globba sp. K. Kertsawang 861
33. 31416 Globba sp. K. Kertsawang 880
34. 31585 Globba sp. A. Keratikornkol 374
35. 31715 Globba sp. C. Maknoi 1673
36. 31733 Globba sp. C. Maknoi 1691
37. 32324 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2400
38. 32327 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2404
39. 36803 Globba sp. P. Suksathan 4547
40. 36841 Globba sp. P. Suksathan 4584
41. 36842 Globba sp. P. Suksathan 4585
42. 36846 Globba sp. P. Suksathan 4589
43. 38043 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3878
44. 38046 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3892
45. 38064 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3928
46. 38129 Globba sp. M. Norsaengsri 4002
47. 38130 Globba sp. M. Norsaengsri 4003
48. 38554 Globba sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2326
49. 38778 Globba sp. C. Maknoi 2448
50. 38781 Globba sp. C. Maknoi 2451
51. 40264 Globba sp. C. Maknoi 2626
52. 40265 Globba sp. C. Maknoi 2627
53. 40836 Globba sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6056
54. 41120 Globba sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5569
55. 45098 Globba sp. M. Tanaros 500
56. 45105 Globba sp. M. Tanaros 507
57. 45945 Globba sp. C. Maknoi 3860
58. 45973 Globba sp. C. Maknoi 3885
59. 47972 Globba sp. M. Norsaengsri 7141
60. 48201 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 005
61. 49218 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52102
62. 49690 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38087
63. 50306 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52223
64. 50560 Globba sp. S. Watthana 3475
65. 50756 Globba sp. S. Watthana 3483
66. 50778 Globba sp. S. Watthana 3507
67. 53063 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7636
68. 53314 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7980
69. 53382 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8055
70. 53384 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8057
71. 53399 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8076
72. 53713 Globba sp. M. Norsaengsri 5969
73. 54471 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6947
74. 54498 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7007
75. 54839 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1832
76. 57113 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 228
77. 58550 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9585
78. 58647 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9682
79. 59184 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9721
80. 59512 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0118/2553
81. 59803 Globba sp. C. Pitaksantipap 37
82. 60190 Globba sp. M. Norsaengsri 6025
83. 62714 Globba sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1138
84. 63156 Globba sp. Li-Jianwu 856
85. 64510 Globba sp. W. Pongamornkul 3059
86. 64994 Globba sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack JSL 1734
87. 66792 Globba sp. M. Norsaengsri 10390
88. 66812 Globba sp. M. Norsaengsri 10410
89. 66870 Globba sp. W. Pongamornkul 3453
90. 67606 Globba sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 873
91. 67800 Globba sp. M. Norsaengsri 10480
92. 67820 Globba sp. M. Norsaengsri 10500
93. 67847 Globba sp. M. Norsaengsri 10527
94. 68657 Globba sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3021
95. 69933 Globba sp. P. Suksathan 5038
96. 69937 Globba sp. P. Suksathan 5066
97. 69939 Globba sp. P. Suksathan 5071
98. 69940 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 600
99. 69945 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 605
100. 69946 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 606
101. 69947 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 607
102. 69948 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 608
103. 69949 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 609
104. 69950 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 610
105. 69952 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 612
106. 69953 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 613
107. 69955 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 615
108. 69957 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 617
109. 69964 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 43
110. 69967 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 624
111. 70043 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2588
112. 70073 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2629
113. 70076 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2635
114. 70079 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2639
115. 70453 Globba sp. C. Maknoi 3320
116. 70475 Globba sp. C. Maknoi 3342
117. 70500 Globba sp. C. Maknoi 3367
118. 70501 Globba sp. C. Maknoi 3368
119. 71491 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1028
120. 72701 Globba sp. C. Maknoi 4936
121. 72764 Globba sp. C. Maknoi 4999
122. 72733 Globba sp. C. Maknoi 4968
123. 73080 Globba sp. M. Norsaengsri 11248
124. 73944 Globba sp. M. Norsaengsri 11474
125. 75250 Globba sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2427
126. 75465 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095131
127. 75789 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094679
128. 76636 Globba sp. C. Maknoi 7205
129. 76380 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094294
130. 80657 Globba sp. W. Pongamornkul 4514
131. 83800 Globba sp. P. Phaosrichai 186
132. 83807 Globba sp. P. Phaosrichai 193
133. 85133 Globba sp. P. Phaosrichai 242
134. 85136 Globba sp. P. Phaosrichai 245
135. 85494 Globba sp. C. Maknoi 8193
136. 86045 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-049
137. 86067 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-071
138. 86179 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-183
139. 86517 Globba sp. W. Tanming 969
140. 86599 Globba sp. W. Tanming 822
141. 86627 Globba sp. W. Tanming 850
142. 86660 Globba sp. W. Tanming 883
143. 86661 Globba sp. W. Tanming 884
144. 86910 Globba sp. C. Glamwaewwong 203/58
145. 86955 Globba sp. C. Glamwaewwong 248/58
146. 87117 Globba sp. P. Phaosrichai 295
147. 87129 Globba sp. P. Phaosrichai 307
148. 87238 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-081
149. 87413 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-255
150. 90950 Globba sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5903
151. 92054 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 632
152. 92057 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 636
153. 92058 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 637
154. 92078 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 657
155. 92086 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 666
156. 92087 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 667
157. 92097 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 677
158. 92099 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 679
159. 92103 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 685
160. 92105 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 687
161. 92117 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 768
162. 93415 Globba sp. M. Wongnak 173
163. 93491 Globba sp. Natcha Sutjaritjai ZB231
164. 93558 Globba sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5741
165. 96410 Globba sp. Mahasarakham University 93
166. 96412 Globba sp. Mahasarakham University 95
167. 96286 Globba sp. Prince of Songkla University 02
168. 96289 Globba sp. Prince of Songkla University 05
169. 96680 Globba sp. C. Glamwaewwong 196/60
170. 96695 Globba sp. C. Glamwaewwong 211/60
171. 96698 Globba sp. C. Glamwaewwong 214/60
172. 96707 Globba sp. C. Glamwaewwong 223/60
173. 97102 Globba sp. P. Phaosrichai 486
174. 100726 Globba sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-329
175. 100832 Globba sp. P. Phaosrichai 559
176. 100932 Globba sp. C. Maknoi 490
177. 104157 Globba sp. S. Kamonnate 780
178. 104236 Globba sp. S. Kamonnate 800
179. 104659 Globba sp. C. Maknoi 5892
180. 104671 Globba sp. C. Maknoi 5907
181. 104690 Globba sp. C. Maknoi 5565
182. 104744 Globba sp. C. Maknoi 5619
183. 104980 Globba sp. C. Maknoi 6138
184. 105748 Globba sp. C. Maknoi 6941
185. 105924 Globba sp. W. Pongamornkul 6400
186. 107095 Globba sp. C. Maknoi 4862
187. 107208 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 35
188. 107212 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 39
189. 107215 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 42
190. 107222 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 49
191. 110154 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1027
192. 109817 Globba sp. TLBG 191
193. 110057 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 930
194. 110212 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1085
195. 111266 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-214
196. 112778 Globba sp. N. Muangyen 2265
197. 112813 Globba sp. N. Muangyen 2300
198. 113261 Globba sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3954
199. 114572 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4921
200. 114577 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4926
201. 113845 Globba sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-095
202. 114739 Globba sp. Thitiporn Pingyot 264
203. 115468 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1360
204. 115497 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1389
205. 115498 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1390
206. 115603 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1495
207. 115841 Globba sp. K. Wangwasit 180426-2
208. 117438 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1530
209. 117439 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1531
210. 117449 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1541
211. 117503 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1595
212. 117564 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1656
213. 117565 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1657
214. 117582 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1674
215. 117868 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-238
216. 117938 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-308
217. 118879 Globba sp. K. Inthamma 457
218. 118890 Globba sp. K. Inthamma 468
219. 118908 Globba sp. K. Inthamma 486
220. 118939 Globba sp. K. Inthamma 526
221. 121678 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1739
222. 121686 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1747
223. 121743 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1803
224. 121810 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1870
225. 123209 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-203
226. 123227 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-221
227. 123292 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-286
228. 123669 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-206
229. 123712 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-249
230. 123730 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-267
231. 123807 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-344
232. 125320 Globba sp. W. Pongamornkul 7063
233. 126010 Globba sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9859
234. 127037 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1768
235. 127256 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1891
236. 127306 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1941
237. 127367 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1999
238. 127509 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2009
239. 127591 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2558
240. 127601 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2568
241. 128486 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2287
242. 128488 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2289
243. 128493 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2294
244. 128496 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2297
245. 128499 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2300
246. 128261 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2062
247. 128294 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2095
248. 128304 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2105
249. 128322 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2123
250. 128337 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2138
251. 128338 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2139
252. 128413 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2214
253. 128426 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2227
254. 128445 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2246
255. 128454 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2255
256. 128481 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2282
257. 129046 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2485
258. 129365 Globba sp. Akharasit Bunsongthae 235
259. 129590 Globba sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4448

ปิด

QR code