ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 19781
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alpinia blepharocalyx K. Schum.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri 143
Collected date

วันที่เก็บ

3 Feb 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1 m high in evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1420
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

52    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5468 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 5468
2. 6150 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 6150
3. 6178 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 6178
4. 8663 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 8663
5. 8777 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 8777
6. 9420 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 9420
7. 10880 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 10880
8. 10886 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 10886
9. 11513 Alpinia blepharocalyx K. Schum. P. Suksathan 1123
10. 18593 Alpinia blepharocalyx K. Schum. P. Srisanga 1753
11. 20600 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1499
12. 20601 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1500
13. 21095 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 162
14. 21337 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 1325
15. 22529 Alpinia blepharocalyx K. Schum. P. Srisanga 2368
16. 22699 Alpinia blepharocalyx K. Schum. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2431
17. 25579 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 615
18. 25676 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 213
19. 25657 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 193
20. 27140 Alpinia blepharocalyx K. Schum. S. Watthana & M. Wongnak 1873
21. 27562 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 749
22. 27729 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 915
23. 29827 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 1419
24. 30442 Alpinia blepharocalyx K. Schum. P. Suksathan 4142
25. 33426 Alpinia blepharocalyx K. Schum. Jatupol K. 08-207
26. 35763 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 1695
27. 42440 Alpinia blepharocalyx K. Schum. Tong Shao-quan 24974
28. 43365 Alpinia blepharocalyx K. Schum. Zhou Shi-shun 3871
29. 48239 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M. Norsaengsri 6481
30. 49873 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M. Norsaengsri 6393
31. 51672 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. La-ongsri & N. Romkham 1345
32. 51705 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. La-ongsri & N. Romkham 1382
33. 52244 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. La-ongsri & N. Romkham 1486
34. 70147 Alpinia blepharocalyx K. Schum. N. Muangyen 0034
35. 77569 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11046
36. 81980 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M. Norsaengsri 12013
37. 84132 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 4918
38. 84205 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 4991
39. 89112 Alpinia blepharocalyx K. Schum. N. Muangyen 703
40. 89500 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 5600
41. 90203 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-126
42. 90289 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-212
43. 90634 Alpinia blepharocalyx K. Schum. N. Muangyen 897
44. 94184 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 5884
45. 94469 Alpinia blepharocalyx K. Schum. N. Muangyen 1596
46. 97512 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 5493
47. 98258 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-138
48. 98435 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-315
49. 105575 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 7003
50. 106028 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 6504
51. 108339 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 6547
52. 110462 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5578

ปิด

QR code