ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 19772
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Embelia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PRIMULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri 134
Collected date

วันที่เก็บ

3 Feb 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent shrub in mix deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

88    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9063 Embelia sp. P. Thongson 37
2. 11512 Embelia sp. P. Suksathan 1122
3. 19122 Embelia sp. W. Nanakorn et al. 19122
4. 20426 Embelia sp. P. Thongson 171
5. 20999 Embelia sp. M. Norsaengsri 1572
6. 23887 Embelia sp. W. Nanakorn et al. 23887
7. 35414 Embelia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8232
8. 36305 Embelia sp. W. Pongamornkul 2252
9. 42746 Embelia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6211
10. 48170 Embelia sp. W. Boonprakop 0190
11. 48511 Embelia sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1183
12. 48811 Embelia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31724
13. 48830 Embelia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33085
14. 49203 Embelia sp. K. Iwatsuki, G. Murata, J. Dransfield & D. Saerudin S-1144
15. 55031 Embelia sp. S. Mattapha Sawai 532
16. 56274 Embelia sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051271
17. 56548 Embelia sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051445
18. 57915 Embelia sp. M. Norsaengsri 1946
19. 60884 Embelia sp. Ling Shein Man 087250
20. 61936 Embelia sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087412
21. 62607 Embelia sp. W. Pongamornkul 2860
22. 65648 Embelia sp. M. Norsaengsri 10138
23. 66300 Embelia sp. W. Pongamornkul 3338
24. 66964 Embelia sp. W. Pongamornkul 3546
25. 67056 Embelia sp. W. Pongamornkul 3638
26. 68908 Embelia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089556
27. 71542 Embelia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1079
28. 72036 Embelia sp. W. Pongamornkul 03916
29. 73610 Embelia sp. W. Pongamornkul 04020
30. 74853 Embelia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10835
31. 75022 Embelia sp. M. Norsaengsri 11067
32. 75053 Embelia sp. M. Norsaengsri 11099
33. 75064 Embelia sp. M. Norsaengsri 11110
34. 75977 Embelia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094323
35. 80058 Embelia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097733
36. 80344 Embelia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-159
37. 83175 Embelia sp. W. Pongamornkul 4711
38. 84120 Embelia sp. W. Pongamornkul 4906
39. 87336 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-178
40. 87060 Embelia sp. C. Glamwaewwong 353/58
41. 90292 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-215
42. 89340 Embelia sp. W. Pongamornkul 5440
43. 89414 Embelia sp. W. Pongamornkul 5514
44. 90217 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-140
45. 90395 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-317
46. 92674 Embelia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-065
47. 93200 Embelia sp. N. Turreira-Garcia 331
48. 93581 Embelia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5764
49. 98491 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-371
50. 98887 Embelia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-364
51. 98864 Embelia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-341
52. 101091 Embelia sp. W. Pongamornkul 6112
53. 101130 Embelia sp. W. Pongamornkul 6151
54. 101144 Embelia sp. W. Pongamornkul 6165
55. 102650 Embelia sp. V. Nguanchoo 940
56. 102723 Embelia sp. V. Nguanchoo 1021
57. 104486 Embelia sp. W. Pongamornkul 6263
58. 105787 Embelia sp. Pimsiri PN058
59. 106435 Embelia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 890
60. 108544 Embelia sp. T. Choopan et al. 2016-40
61. 109794 Embelia sp. TLBG 117
62. 111088 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-036
63. 111124 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-072
64. 111229 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-177
65. 111521 Embelia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-044
66. 112982 Embelia sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-14
67. 113254 Embelia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3947
68. 113369 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-70
69. 113723 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-424
70. 113844 Embelia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-094
71. 116301 Embelia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6953
72. 116931 Embelia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-123
73. 117025 Embelia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-218
74. 117062 Embelia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-255
75. 118253 Embelia sp. K. Inthamma 141
76. 118457 Embelia sp. K. Inthamma 356
77. 118944 Embelia sp. K. Inthamma 531
78. 123000 Embelia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-471
79. 123303 Embelia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-297
80. 125391 Embelia sp. W. Pongamornkul 7134
81. 130380 Embelia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2522
82. 132523 Embelia sp. W. Pongamornkul 7403
83. 132566 Embelia sp. W. Pongamornkul 7504
84. 132832 Embelia sp. W. Pongamornkul 7600
85. 135777 Embelia sp. W. Pongamornkul 7745
86. 135980 Embelia sp. W. Pongamornkul 7942
87. 136401 Embelia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3426
88. 136444 Embelia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3469

ปิด

QR code