ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 19797
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ellipanthus tomentosus Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

CONNARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ham faan
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Phromthep 1
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree, 4 m high, in deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sakon Nakhon, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

70
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2352 Ellipanthus tomentosus Kurz W. Nanakorn et al. 2352
2. 3716 Ellipanthus tomentosus Kurz W. Nanakorn et al. 3716
3. 9101 Ellipanthus tomentosus Kurz W. Nanakorn et al. 9101
4. 9160 Ellipanthus tomentosus Kurz W. Nanakorn et al. 9160
5. 17874 Ellipanthus tomentosus Kurz W. Pongamornkul 537
6. 34624 Ellipanthus tomentosus Kurz M. Norsaengsri 3254
7. 39965 Ellipanthus tomentosus Kurz M. Norsaengsri 5071
8. 39983 Ellipanthus tomentosus Kurz M. Norsaengsri 5088
9. 40043 Ellipanthus tomentosus Kurz M. Norsaengsri 5148
10. 40054 Ellipanthus tomentosus Kurz M. Norsaengsri 5159
11. 40119 Ellipanthus tomentosus Kurz M. Norsaengsri 5225
12. 44659 Ellipanthus tomentosus Kurz S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2808
13. 44660 Ellipanthus tomentosus Kurz S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0661
14. 44672 Ellipanthus tomentosus Kurz S. Gardner & P. Tippayasri ST1282
15. 45192 Ellipanthus tomentosus Kurz M. Tanaros 595
16. 45603 Ellipanthus tomentosus Kurz R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3359
17. 46247 Ellipanthus tomentosus Kurz M. Norsaengsri 3254
18. 46610 Ellipanthus tomentosus Kurz M. Norsaengsri 3581
19. 47822 Ellipanthus tomentosus Kurz S. Sawangsawat 175
20. 50325 Ellipanthus tomentosus Kurz J.F. Maxwell 11-16
21. 57124 Ellipanthus tomentosus Kurz W. Boonprakop & M. Norsaengsri 239
22. 58485 Ellipanthus tomentosus Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 9520
23. 59428 Ellipanthus tomentosus Kurz Romklao Botanical Garden 0034/2553
24. 66725 Ellipanthus tomentosus Kurz C. Maknoi 4219
25. 68125 Ellipanthus tomentosus Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 602
26. 84688 Ellipanthus tomentosus Kurz K. Kertsawang 3469
27. 84880 Ellipanthus tomentosus Kurz S. Watthana & W. La-ongsri 3959
28. 84784 Ellipanthus tomentosus Kurz K. Kertsawang 2270
29. 89779 Ellipanthus tomentosus Kurz C. Maknoi 4697
30. 92996 Ellipanthus tomentosus Kurz N. Turreira-Garcia 267
31. 93628 Ellipanthus tomentosus Kurz Rukarcha 38
32. 94929 Ellipanthus tomentosus Kurz D. Argyriou 444
33. 110928 Ellipanthus tomentosus Kurz K. Kertsawang 4498

ปิด

QR code