ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 20319
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calamus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ARECACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 1378
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5008 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 5008
2. 8131 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 8131
3. 7699 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 7699
4. 14478 Calamus sp. T. Hawanonda 073
5. 17071 Calamus sp. P. Suksathan 2400
6. 17075 Calamus sp. P. Suksathan 2404
7. 18581 Calamus sp. P. Srisanga 1741
8. 18583 Calamus sp. P. Srisanga 1743
9. 19823 Calamus sp. S. Watthana et al. 1111
10. 20304 Calamus sp. M. Norsaengsri 1363
11. 20305 Calamus sp. M. Norsaengsri 1364
12. 20518 Calamus sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1417
13. 20628 Calamus sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1527
14. 20629 Calamus sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1528
15. 25547 Calamus sp. T. Tatiya s.n.
16. 30187 Calamus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-52A
17. 31444 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 704
18. 31446 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 706
19. 31447 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 707
20. 31451 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 711
21. 31452 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 712
22. 31453 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 713
23. 31456 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 716
24. 31460 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 720
25. 31466 Calamus sp. Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat & Katija Anker 726
26. 31469 Calamus sp. Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat & Katija Anker 729
27. 33281 Calamus sp. Jatupol K. 07-062
28. 34263 Calamus sp. W. Pongamornkul 1621
29. 36065 Calamus sp. Jatupol K. 08-406
30. 39640 Calamus sp. M. Norsaengsri 4728
31. 44937 Calamus sp. Jitipon Tasaneeyakon HN1840
32. 44964 Calamus sp. Piyawan Winichainan HN1183
33. 48126 Calamus sp. W. Boonprakop 0135
34. 52198 Calamus sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1440
35. 52227 Calamus sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1469
36. 56846 Calamus sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2036
37. 62134 Calamus sp. D. Khrueasan MS453
38. 66878 Calamus sp. W. Pongamornkul 3460
39. 78223 Calamus sp. V. Nguanchoo 376
40. 80072 Calamus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097732
41. 80325 Calamus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-140
42. 94995 Calamus sp. Ploy Hutasing 025
43. 101325 Calamus sp. Jittiporn Thasaniyakorn 122-124
44. 106377 Calamus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 832
45. 106845 Calamus sp. P. Panyadee and W. Khattiyot 110
46. 109602 Calamus sp. Jittiporn Tassaniyakorn 122

ปิด

QR code