ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 20247
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 1306
Collected date

วันที่เก็บ

26 Mar 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Rhizomatous. Spikelet green by sandy shore.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chanthaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

0
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

188    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2131 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 2131
2. 2263 Cyperus sp. M. Norsaengsri 773
3. 5032 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 5032
4. 5039 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 5039
5. 4406 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 4406
6. 4498 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 4498
7. 4648 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 4648
8. 4887 Cyperus sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 58
9. 7208 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 7208
10. 7364 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 7364
11. 7543 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 7543
12. 9510 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 9510
13. 11283 Cyperus sp. Thon 13
14. 13318 Cyperus sp. McDonald et al. 5790
15. 13698 Cyperus sp. P. Suksathan 1469
16. 15169 Cyperus sp. M. Norsaengsri 840
17. 16103 Cyperus sp. P. Suksathan 1968
18. 17304 Cyperus sp. P. Suksathan 2613
19. 20250 Cyperus sp. M. Norsaengsri 1309
20. 20264 Cyperus sp. M. Norsaengsri 1323
21. 31782 Cyperus sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1189
22. 36550 Cyperus sp. C. Maknoi 1870
23. 39159 Cyperus sp. M. Norsaengsri 4245
24. 39624 Cyperus sp. M. Norsaengsri 4712
25. 40720 Cyperus sp. S. Watthana & P. Srisanga 3121
26. 41389 Cyperus sp. M. Norsaengsri 4061
27. 41815 Cyperus sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 86
28. 45768 Cyperus sp. D. Khrueasan MS534
29. 47799 Cyperus sp. S. Sawangsawat 164
30. 50047 Cyperus sp. M.N. Tamura T-60198
31. 50379 Cyperus sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60749
32. 53161 Cyperus sp. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1451
33. 53902 Cyperus sp. C. Maknoi 3184
34. 56440 Cyperus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051165
35. 57048 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9327
36. 57942 Cyperus sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9044
37. 58220 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8752
38. 58276 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8821
39. 58415 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9450
40. 58419 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9454
41. 58429 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9464
42. 58436 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9471
43. 58442 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9477
44. 58568 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9603
45. 58574 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9609
46. 58588 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9623
47. 58621 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9656
48. 58628 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9663
49. 59142 Cyperus sp. Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1933
50. 59177 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9714
51. 59219 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9756
52. 59256 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9793
53. 59258 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9795
54. 59270 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9807
55. 59271 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9808
56. 59868 Cyperus sp. Romklao Botanical Garden 0259/2554
57. 60110 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5899
58. 60111 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5900
59. 60113 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5902
60. 60155 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5944
61. 60414 Cyperus sp. Zhou-Shishun 3523
62. 62174 Cyperus sp. W. Boonprakop 0435
63. 62176 Cyperus sp. W. Boonprakop 0437
64. 62193 Cyperus sp. W. Boonprakop 0454
65. 62222 Cyperus sp. Romklao Botanical Garden 0509/2555
66. 62789 Cyperus sp. M. Norsaengsri 10001
67. 63474 Cyperus sp. M. Norsaengsri 6732
68. 63507 Cyperus sp. M. Norsaengsri 6765
69. 63510 Cyperus sp. M. Norsaengsri 6768
70. 64020 Cyperus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6904
71. 64056 Cyperus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6981
72. 67139 Cyperus sp. Jatupol K. & C. Maknoi 542
73. 67556 Cyperus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 823
74. 67589 Cyperus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 856
75. 67725 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5783
76. 67735 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5793
77. 67739 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5797
78. 67791 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5849
79. 67793 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5851
80. 67819 Cyperus sp. M. Norsaengsri 10499
81. 67969 Cyperus sp. C. Lakoet 0350
82. 68091 Cyperus sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0366
83. 68092 Cyperus sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0367
84. 68439 Cyperus sp. C. Maknoi 4542
85. 70847 Cyperus sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 058
86. 70866 Cyperus sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 085
87. 70898 Cyperus sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5704
88. 70910 Cyperus sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5720
89. 70913 Cyperus sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5724
90. 70914 Cyperus sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5725
91. 71496 Cyperus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1033
92. 73057 Cyperus sp. M. Norsaengsri 11225
93. 73074 Cyperus sp. M. Norsaengsri 11242
94. 74262 Cyperus sp. Zhou-Shishun 7407
95. 75003 Cyperus sp. M. Norsaengsri 10868
96. 75004 Cyperus sp. M. Norsaengsri 10869
97. 77553 Cyperus sp. M. Norsaengsri 10974
98. 79190 Cyperus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-385
99. 80316 Cyperus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-132
100. 80430 Cyperus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-245
101. 82194 Cyperus sp. P. Phaosrichai 127
102. 81114 Cyperus sp. C. Maknoi 7295
103. 81185 Cyperus sp. C. Maknoi 7367
104. 81455 Cyperus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11701
105. 81684 Cyperus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11724
106. 81695 Cyperus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11735
107. 82168 Cyperus sp. C. Maknoi 7760
108. 83273 Cyperus sp. C. Maknoi 7790
109. 83278 Cyperus sp. C. Maknoi 7795
110. 83298 Cyperus sp. C. Maknoi 7815
111. 84915 Cyperus sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3996
112. 84535 Cyperus sp. K. Kertsawang 3387
113. 84666 Cyperus sp. K. Kertsawang 3447
114. 84958 Cyperus sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4049
115. 85015 Cyperus sp. S. Watthana 3878
116. 85017 Cyperus sp. S. Watthana 3880
117. 85035 Cyperus sp. S. Watthana 3903
118. 85183 Cyperus sp. P. Phaosrichai 292
119. 85963 Cyperus sp. K. Wangwasit 050617-10
120. 85966 Cyperus sp. K. Wangwasit 050617-5
121. 87168 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-011
122. 87454 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-296
123. 87510 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-352
124. 87514 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-356
125. 87554 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-394
126. 87764 Cyperus sp. Saensouk et al. 150
127. 88617 Cyperus sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 468
128. 90427 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-349
129. 91770 Cyperus sp. N. Muangyen 1138
130. 91793 Cyperus sp. N. Muangyen 1161
131. 94310 Cyperus sp. N. Muangyen 1438
132. 94330 Cyperus sp. N. Muangyen 1457
133. 95037 Cyperus sp. Chusie & Trithip Sukho MHR052
134. 95561 Cyperus sp. N. Muangyen 1758
135. 95938 Cyperus sp. P. Phaosrichai 336
136. 98396 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-276
137. 98568 Cyperus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-045
138. 102026 Cyperus sp. K. Kertsawang 4290
139. 102028 Cyperus sp. K. Kertsawang 4292
140. 102177 Cyperus sp. K. Kertsawang 4441
141. 104261 Cyperus sp. S. Kamonnate 825
142. 104578 Cyperus sp. W. Pongamornkul 6355
143. 105587 Cyperus sp. C. Maknoi 7015
144. 105588 Cyperus sp. C. Maknoi 7016
145. 105528 Cyperus sp. C. Maknoi 6871
146. 110974 Cyperus sp. K. Kertsawang 4543
147. 111286 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-234
148. 111398 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-346
149. 111523 Cyperus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-046
150. 112661 Cyperus sp. N. Muangyen 2148
151. 112673 Cyperus sp. N. Muangyen 2160
152. 112674 Cyperus sp. N. Muangyen 2161
153. 112810 Cyperus sp. N. Muangyen 2297
154. 113167 Cyperus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6770
155. 113789 Cyperus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-039
156. 113824 Cyperus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-074
157. 113835 Cyperus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-085
158. 113860 Cyperus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-110
159. 113938 Cyperus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-188
160. 114742 Cyperus sp. Thitiporn Pingyot 267
161. 115238 Cyperus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 773
162. 115564 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1456
163. 117171 Cyperus sp. N. Muangyen 2438
164. 117291 Cyperus sp. N. Muangyen 2558
165. 118597 Cyperus sp. K. Kertsawang 3903
166. 118601 Cyperus sp. K. Kertsawang 3907
167. 120731 Cyperus sp. N. Muangyen 2713
168. 120917 Cyperus sp. N. Muangyen 2899
169. 120964 Cyperus sp. N. Muangyen 2946
170. 121998 Cyperus sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1333
171. 122083 Cyperus sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1416
172. 122115 Cyperus sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1448
173. 122119 Cyperus sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1452
174. 123489 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-027
175. 123502 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-040
176. 123573 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-111
177. 125034 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 656
178. 125061 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 683
179. 125065 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 687
180. 125066 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 688
181. 125067 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 689
182. 125121 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 743
183. 125144 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 766
184. 125164 Cyperus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1579
185. 127304 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1939
186. 128231 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2032
187. 129425 Cyperus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4283
188. 129556 Cyperus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4414

ปิด

QR code