ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 20278
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Macaranga sp.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 1333
Collected date

วันที่เก็บ

28 Mar 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree. Fruit green. By gentle slope of limestone foothill.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

90
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 752 Macaranga sp. W. Nanakorn et al. 752
2. 23859 Macaranga sp. W. Nanakorn et al. 23859
3. 28491 Macaranga sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-20
4. 46819 Macaranga sp. M. Tanaros 220
5. 47177 Macaranga sp. Chusie KY329
6. 47373 Macaranga sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 23
7. 49814 Macaranga sp. M. Norsaengsri 6334
8. 53839 Macaranga sp. C. Maknoi 3121
9. 54410 Macaranga sp. T. Yingkhachorn 95
10. 54957 Macaranga sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1870
11. 60857 Macaranga sp. Ling Shein Man 087106
12. 62270 Macaranga sp. Romklao Botanical Garden 0557/2555
13. 62420 Macaranga sp. Romklao Botanical Garden 0360/2554
14. 64412 Macaranga sp. W. Pongamornkul 2961
15. 70368 Macaranga sp. C. Maknoi 3235
16. 70390 Macaranga sp. C. Maknoi 3257
17. 73809 Macaranga sp. P. Phaosrichai 50
18. 80825 Macaranga sp. K. Phoutthavong et al. 634
19. 81655 Macaranga sp. P. Phaosrichai 178
20. 85356 Macaranga sp. C. Maknoi 8004
21. 87199 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-042
22. 87227 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-070
23. 96034 Macaranga sp. P. Phaosrichai 432
24. 97077 Macaranga sp. P. Phaosrichai 461
25. 101173 Macaranga sp. W. Pongamornkul 6194
26. 104579 Macaranga sp. W. Pongamornkul 6356
27. 105916 Macaranga sp. W. Pongamornkul 6392
28. 106829 Macaranga sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 549
29. 111105 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-053
30. 111126 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-074
31. 111188 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-136
32. 112868 Macaranga sp. K. Kertsawang 3706
33. 113484 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-185
34. 113884 Macaranga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-134
35. 113935 Macaranga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-185
36. 113946 Macaranga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-196
37. 114073 Macaranga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-323
38. 114036 Macaranga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-286
39. 115226 Macaranga sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 761
40. 115321 Macaranga sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 856
41. 116512 Macaranga sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-136
42. 116670 Macaranga sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-293
43. 117057 Macaranga sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-250
44. 118931 Macaranga sp. K. Inthamma 518
45. 125298 Macaranga sp. W. Pongamornkul 7041
46. 132675 Macaranga sp. A. Nuammee 553
47. 132743 Macaranga sp. A. Nuammee 621
48. 132903 Macaranga sp. S. Pumikong 2019 58
49. 135831 Macaranga sp. W. Pongamornkul 7799
50. 135788 Macaranga sp. W. Pongamornkul 7756
51. 137678 Macaranga sp. K. Inthamma 1262

ปิด

QR code