ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 20545
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grewia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 1444
Collected date

วันที่เก็บ

2 May 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 5 m high. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Maha Sarakham, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

170
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

83    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11688 Grewia sp. W. Pongamornkul 236
2. 11689 Grewia sp. W. Pongamornkul 237
3. 11785 Grewia sp. W. Pongamornkul 280
4. 11786 Grewia sp. W. Pongamornkul 281
5. 11793 Grewia sp. W. Pongamornkul 288
6. 14120 Grewia sp. S. Watthana 271
7. 18794 Grewia sp. W. Nanakorn 690
8. 18798 Grewia sp. W. Nanakorn 712
9. 18989 Grewia sp. W. Nanakorn et al. 18989
10. 18919 Grewia sp. W. Nanakorn et al. 18919
11. 20904 Grewia sp. P. Srisanga s.n.
12. 20981 Grewia sp. M. Norsaengsri 1554
13. 42010 Grewia sp. Zhou Shi-shun 3734
14. 45293 Grewia sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3621
15. 45690 Grewia sp. D. Khrueasan MS498
16. 45701 Grewia sp. D. Khrueasan MS-27
17. 46526 Grewia sp. W. Pongamornkul 2601
18. 50127 Grewia sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7627
19. 51060 Grewia sp. W. Pongamornkul 2666
20. 51613 Grewia sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1286
21. 51650 Grewia sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1323
22. 54483 Grewia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6978
23. 56716 Grewia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1906
24. 57130 Grewia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 245
25. 58440 Grewia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9475
26. 57987 Grewia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9089
27. 58454 Grewia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9489
28. 58650 Grewia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9685
29. 58784 Grewia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9403
30. 60128 Grewia sp. M. Norsaengsri 5917
31. 60161 Grewia sp. M. Norsaengsri 5991
32. 61709 Grewia sp. Ling Shein Man 087602
33. 61862 Grewia sp. Ling Shein Man 087298
34. 61945 Grewia sp. Ling Shein Man 087389
35. 62018 Grewia sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087494
36. 62348 Grewia sp. Romklao Botanical Garden 0635/2555
37. 62554 Grewia sp. Romklao Botanical Garden 0494/2555
38. 63448 Grewia sp. M. Norsaengsri 6700
39. 65040 Grewia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6312
40. 66803 Grewia sp. M. Norsaengsri 10401
41. 67174 Grewia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 689
42. 67192 Grewia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 705
43. 67221 Grewia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 735
44. 67581 Grewia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 848
45. 67608 Grewia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 875
46. 68085 Grewia sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0353
47. 68833 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089659
48. 68854 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089684
49. 70397 Grewia sp. C. Maknoi 3264
50. 70415 Grewia sp. C. Maknoi 3282
51. 71275 Grewia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 984
52. 73233 Grewia sp. M. Norsaengsri 11405
53. 75607 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094633
54. 75987 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095379
55. 75524 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095237
56. 75770 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094651
57. 75935 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094689
58. 75949 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094721
59. 77901 Grewia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11173
60. 78143 Grewia sp. W. Pongamornkul 4487
61. 80239 Grewia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-55
62. 80989 Grewia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097181
63. 84373 Grewia sp. W. Khattiyot 464
64. 84925 Grewia sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4007
65. 85143 Grewia sp. P. Phaosrichai 252
66. 85281 Grewia sp. C. Maknoi 7929
67. 86404 Grewia sp. M. Wongnak 857
68. 87042 Grewia sp. C. Glamwaewwong 335/58
69. 87716 Grewia sp. Saensouk et al. 102
70. 93368 Grewia sp. S. Samosorn 10
71. 93196 Grewia sp. D. Argyriou 336
72. 95602 Grewia sp. W. Pongamornkul 5963
73. 97025 Grewia sp. C. Maknoi 5465
74. 101710 Grewia sp. W. Pongamornkul 6251
75. 104561 Grewia sp. W. Pongamornkul 6338
76. 104656 Grewia sp. C. Maknoi 5889
77. 104914 Grewia sp. C. Maknoi 6070
78. 105639 Grewia sp. C. Maknoi 7067
79. 109887 Grewia sp. TLBG 448
80. 110788 Grewia sp. N. Muangyen 2001
81. 111349 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-297
82. 111363 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-311
83. 111479 Grewia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-002

ปิด

QR code