ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 2113
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alloteropsis cimicina (L.) Stapf
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 359
Collected date

วันที่เก็บ

2 Aug 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Simon Laegaard
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2183 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf W. Nanakorn et al. 2183
2. 2190 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf W. Nanakorn et al. 2190
3. 6729 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf W. Nanakorn et al. 6729
4. 7004 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf W. Nanakorn et al. 7004
5. 7110 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf W. Nanakorn et al. 7110
6. 7115 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf W. Nanakorn et al. 7115
7. 12565 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf P. Srisanga 326
8. 13776 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf M. Norsaengsri 724
9. 14562 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 774
10. 22660 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf P. Srisanga 2192
11. 22199 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf P. Srisanga 2259
12. 24305 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf S. Laegaard with M. Norsaengsri 21621
13. 24350 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf S. Laegaard with M. Norsaengsri 21665
14. 39143 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf M. Norsaengsri 4229
15. 47866 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf M. Norsaengsri 7034
16. 51304 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf M. Norsaengsri 2752
17. 53645 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf M. Norsaengsri 1758
18. 58393 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf M. Norsaengsri & N. Tathana 9428
19. 82588 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf Ling Shein Man 093151
20. 86604 Alloteropsis cimicina (L.) Stapf W. Tanming 827

ปิด

QR code