ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 20904
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grewia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

4 Jul 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree 10 m high. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11785 Grewia sp. W. Pongamornkul 280
2. 14120 Grewia sp. S. Watthana 271
3. 18989 Grewia sp. W. Nanakorn et al. 18989
4. 20981 Grewia sp. M. Norsaengsri 1554
5. 42010 Grewia sp. Zhou Shi-shun 3734
6. 45293 Grewia sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3621
7. 50127 Grewia sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7627
8. 57130 Grewia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 245
9. 58784 Grewia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9403
10. 61709 Grewia sp. Ling Shein Man 087602
11. 61945 Grewia sp. Ling Shein Man 087389
12. 65040 Grewia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6312
13. 70397 Grewia sp. C. Maknoi 3264
14. 70415 Grewia sp. C. Maknoi 3282
15. 78143 Grewia sp. W. Pongamornkul 4487
16. 80239 Grewia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-55
17. 85143 Grewia sp. P. Phaosrichai 252
18. 93196 Grewia sp. D. Argyriou 336
19. 109887 Grewia sp. TLBG 448
20. 111349 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-297
21. 111479 Grewia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-002
22. 115422 Grewia sp. C. Maknoi 5266
23. 117026 Grewia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-219
24. 117329 Grewia sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5126
25. 118870 Grewia sp. K. Inthamma 448
26. 118918 Grewia sp. K. Inthamma 497
27. 121413 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1033
28. 121687 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1748
29. 121782 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1842
30. 121874 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1209
31. 121883 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1218
32. 121904 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1239
33. 123553 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-091
34. 123566 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-104
35. 123571 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-109
36. 129498 Grewia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4356
37. 129551 Grewia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4409
38. 130617 Grewia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 894
39. 130618 Grewia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 895

ปิด

QR code